"احتیاط کنید" به مقصد نزدیک می‌شوید ...

در مثال جای مناقشه نیست و مسیر یک ساله کنکور نیز به همین شکل هست ، با نزدیک شدن به روز کنکور و دوران پس از عید به ویژه پروژه‌های هفتم و هشتم نباید از مسیر برنامه راهبردی جدا شوید زیرا جدایی از برنامه

"احتیاط کنید" به مقصد نزدیک می‌شوید ...

شاید این خبر را شنیده اید:

"بیشترین حوادث رانندگی برون شهری در فاصله 30 کیلومتری ورودی شهر ها رخ میدهد"

شتاب و عجله،بی احتیاطی,خستگی و بی حوصلگی راننده و همچنین کم توجهی به مقررات توسط راننده در پی نزدیک شده به مقصد, چند مورد از عللی است که موجب چنین پدیده ای میشود.

برخی رانندگانی که در طول مسیر قوانین را رعایت کرده اند با نزدیک شدن به انتهای مسیر و با این ذهنیت که "بالاخره رسیدیم" متاسفانه عجله یا بی توجهی میکنند و نمیتوانند به سلامت و با آرامش به مقصد برسند.

در مثال جای مناقشه نیست و مسیر یک ساله کنکور نیز به همین شکل هست ، با نزدیک شدن به روز کنکور و دوران پس از عید به ویژه پروژه های هفتم و هشتم  نباید از مسیر برنامه راهبردی جدا شوید زیرا جدایی از برنامه یعنی آشفتگی.

همچنان که در طول سال طبق برنامه ی مشخص پیش رفته اید ،در آزمون ها حاضر شده اید و بازخورد گرفته اید, اکنون هم با هر شرایط درسی که دارید در پروژه های پایانی نیز همگام با برنامه راهبردی حرکت کنید و در آزمون های پیش رو حاضر شوید تا با آرامش، حداکثر نتیجه ممکن خودتان را بگیرید.

در ادامه پروژه هفتم را خواهیم داشت،این پروژه با توجه به توضیحاتی که ارائه شد جزء حساس ترین پروژه هاست زیرا بیشترین میزان جابه جایی رتبه ها در همین پروژه رخ میدهد.

در این پروژه مباحث پایانی دوازدهم را مطالعه خواهید کرد.معمولا دانش آموزان مباحث پایانی دوازدهم را کمتر مطالعه کرده اند پس توجه و تمرکز شما به این مباحث در این پروژه باعث پیشرفت شما خواهد شد.

همچنین در این پروژه مباحث پایه که اهمیت زیادی دارند مجددا مرور و جمع بندی خواهد شد.

پروژه پایانی ،پروژه هشتم و جمع بندی است.این پروژه "مهمترین پروژه" است زیرا شما باید هر آنچه را که در طول سال آموخته اید را با روش سه روز یکبار ,جمع بندی و از آن خود کنید.

نکته مهم در مورد جمع بندی این است که نباید عجله کنید,فرآیند جمع بندی را طبق برنامه و زمان بندی کانون آغاز کنید.

همان طور که عنوان شد جدایی از برنامه در پروژه 7 و 8 آشفتگی به همراه می آورد و کیفیت عملکرد شما را کاهش میدهد, پس سست نشوید, عجله نکنید, با برنامه پیش بروید و استمرار داشته باشید , حتما موفق می شوید...