5نکته کلیدی آزمون 16اردیبهشت سوم دبستان

در آزمون 16 اردیبهشت روی مطالب پایانی نیمسال دوم تمرکز داریم. این مطالب به تازگی تدریس شده اند و باید برای یادگیری آنها زمان بیشتری را اختصاص بدهید.

5نکته کلیدی آزمون 16اردیبهشت سوم دبستان

نکات کلیدی آزمون 16 اردیبهشت سوم دبستان

1 – در آزمون 16 اردیبهشت روی مطالب پایانی نیمسال دوم تمرکز داریم. این مطالب به تازگی تدریس شده اند و باید برای یادگیری آنها زمان بیشتری را اختصاص بدهید.

2 – در این آزمون در درس علوم علاوه بر یک دسته ی 10 تائی سوالات طرح نو، یک دسته سوالات آشنا نیز خواهیم داشت. این سوالات از کتاب سه سطحی علوم سوم دبستان انتخاب شده اند.

3 – در درس علوم مباحث بکارید و ببینید، هر کدام جای خود (1) و (2) را داریم.در فصل بکارید و ببینید در مورد گیاهان و در دو فصل بعدی در مورد انواع جانوران، محل زندگی و ویژگی های آنها مطالب جالبی را یاد خواهید گرفت.یادتان باشد همه فعالیت ها، ایستگاههای فکر، جمع آوری اطلاعات و تصاویر کتاب  درسی را به دقت مطالعه کنید و پاسخ پرسش ها را بیاید.

4 - برای یادگیری این فصل ها حتماً از کتاب سوالات پرتکرار امتحانی علوم سوم دبستان کمک بگیرید.در این کتاب برای این سه فصل 7 پیمانه 10 سوالی و 7 پیمانه 5 سوالی داریم.با یک برنامه ریزی مشخص می توانید روزی یک پیمانه از این سوالات را تمرین کنید.

5 – برای آمادگی در این آزمون می توانید در تاریخ 8و 9 اردیبهشت در آزمون هدفگذاری و در تاریخ 13 اردیبهشت در آزمون مشابه سال قبل شرکت کنید و میزان آمادگی خود را قبل از شروع آزمون بسنجید و برای مرور برنامه ریزی کنید.

3/23/2023 4:36:59 AM