مجموعه‌ی طبقه بندی شده علوم پایه‌ی هشتم دوره‌ی اول متوسطه

تمامی سوالات این کتاب از خط به خط کتاب درسی طراحی شده اند و برای اطمینان از پوشش مطالب،آدرس تمامی سوالات کنار آن‌ها ذکر شده است.

مجموعه‌ی طبقه بندی شده علوم پایه‌ی هشتم دوره‌ی اول متوسطه

مجموعه‌ی طبقه بندی شده علوم پایه‌ی  هشتم دوره‌ی اول متوسطه

      محتوای کتاب چیست؟ 

 • این کتاب مطابق با کتاب درسی از پانزده فصل تشکیل شده است. هر فصل شامل یک درخت دانش، درس‌نامه و سوالات چهار گزینه‌ای شناسنامه‌دار است.

 • در ابتداي هر فصل، مشخص شده که دانش‌آموزان در این فصل با چه موضوعی آشنا می‌شوند و باید در پایان مطالعه به چه توانایی‌هایی دست یابند.

 • طراحی سوالات، درس‌نامه و پاسخ تشریحی

 • تمامی سوالات این کتاب از خط به خط کتاب درسی طراحی شده اند و برای اطمینان از پوشش مطالب،آدرس تمامی سوالات کنار آن‌ها ذکر شده است.

 • چیدمان سؤال‌ها در هر بخش، از سؤالات ساده آغاز می شود تا با مطالب آشنا شوید و با سؤالات سخت‌تر تمام می‌شود تا با تسلط کامل روی مطالب بتوانید در آزمون‌ها به نتیجه‌ی مطلوب برسید.

 • درس‌نامه‌ها و پاسخ‌نامه‌ی تشریحی، بعد از طراحی سوالات نگارش شده اند، به طوری که تمام نکات مهم هر درس را به‌طور کامل پوشش داده‌اند.

 • بخش آخر كتاب به پاسخ‌نامه‌ی تشريحی اختصاص دارد  و برای همه‌ی سؤالات، پاسخ كامل و جامع در نظر گرفته شده است. پاسخ‌ها به نحوی نوشته شده‌اند که دانش‌آموز با تحلیل کامل سؤالات و مطالعه‌ی کامل پاسخ‌ها می‌تواند تمامِ درس را به‌طور مؤثر مرور نماید.

 • ابتدای هر فصل 15 درس‌نامه داریم که در مجموع 205 نکته‌ی آموزشی را پوشش می‌دهد.

تعداد موضوع‌ها، زیرموضوع‌ها و سؤالات

 1. موضوع

 1. مخلوط و جداسازی مواد

 1. تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

 1. از درون اتم چه خبر

 1. تنظیم عصبی

 1. حس و حرکت

 1. تنظیم هورمونی

 1. الفبای زیست فناوری

 1. تولیدمثل در جانداران

 1. تعداد زیرموضوع

 1. 4

 1. 3

 1. 5

 1. 3

 1. 3

 1. 4

 1. 3

 1. 3

 1. تعداد سوال

 1. 61

 1. 66

 1. 65

 1. 55

 1. 61

 1. 51

 1. 33

 1. 39

 1. موضوع

 1. الکتریسیته

 1. مغناطیس

 1. کانی‌ها

 1. سنگ‌ها

 1. هوازدگی

 1. نور و ویژگی‌های آن

 1. شکست نور

تعداد زیرموضوع

4

3

3

3

2

5

3

تعداد سوال

78

35

35

26

31

67

31

https://www.kanoonbook.ir/store/book/303