نیمسال دوم، آغازی مهم‌تر برای شما

حال به این موضوع بیندیشید که شما هنوز فرصت یک آغاز مهم‌تر را دارید چه کارهایی را برای دستیابی به پایانی زیبا و دلخواه انجام خواهید داد.

نیمسال دوم، آغازی مهم‌تر برای شما

 نیمسال دوم، نیمسالی است که سرنوشت دانش آموزان را رقم می زند؛ دانش آموزان با شروع نیمسال دوم باید متوجه شده باشند که نقاط ضعف و قوت کارشان کجاست و روی آن ها کار کنند تا بتوانند شروع موفقیت آمیزی برای نیمسال دوم داشته باشند از طرفی دیگر دانش آموزان در نیمسال دوم روش های مطالعه هر درس را کامل فراگرفته اند و منابع معتبر را در اختیار دارند بنابراین با آرامش بیش تری به مطالعه می پردازند.

حال به این موضوع بیندیشید که شما هنوز فرصت یک آغاز مهم تر را دارید چه کارهایی را برای دستیابی به پایانی زیبا و دلخواه انجام خواهید داد.

  • در این قسمت به برخی از نکات که باعث موفقیت در نیمسال دوم می شود اشاره می کنیم :

  • 1. در آغاز نیمسال دوم ابتدا برای خودتان هدف گذاری کنید.

  • 2. برنامه ريزي منسجم ، در نیمسال دوم بسیار مهم و حائز اهمیت است .

  • 3. از اشتباهاتتان در نیمسال اول درس بگیرید.

  • 4. نیمسال دوم را با انگیزه تر از قبل شروع کنید و ناامیدی را از خود دور کنید.

  • 5. مدیریت زمان داشته باشید و به راحتی زمان را از دست ندهید.

  • 6. با بهره گیری ازمنابع و تجارب نیمسال اول (کارنامه آزمون ها) نقاط قوت وضعف خود را بشناسید.

  • 7. تجزیه و تحليل دقيق دفتر برنامه ریزی (صفحه ۱۸۲) باعث شناخت از عملکرد مطالعاتیمان در نیمسال اول می شود و شروع نیمسال دوم را آسان تر می کند.

  • 8. در نیمسال دوم مهم ترین ایستگاه جبرانی سال یعنی «دوران طلایی نوروز»  قرار دارد.

  • 9. در آزمون های نیمسال دوم به هیچ وجه غیبت نکنید.

10. به کتاب خودآموزی توجه ویژه ایی داشته باشید.