برنامه ریزی و نحوه مطالعه در دوران طلایی نوروز

تعطیلات نوروز بین 14 تا 16 روز است. با تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌ها یک فرصت طلایی برای داوطلبان کنکوری به وجود می‌آید.

برنامه ریزی و نحوه مطالعه در دوران طلایی نوروز

تعطیلات نوروز بین 14 تا 16 روز است. با تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها یک فرصت طلایی برای داوطلبان کنکوری به وجود می آید. داوطلبان سال های گذشته از این دوره به عنوان یک فرصت طلایی یاد می کنند. افرادی که از این دوره به نحو احسن استفاده کردند، به نتایج خوبی دست پیدا کردند. پس در ایام عید اول مطالعه و درس سپس استراحت!

    تعطیلات عید زمانی برای دوره درس های پایه و پیش یک می باشد.

    اولویت را در مرور جزوه ها و کتاب درسی و خلاصه های خود در نظر بگیرید.

    تست زنی از کارهای بسیار مهم در ایام عید است.

    از کتاب های زرد  و جمع بندی  کانون و کتاب نوروز برای تست زدن استفاده کنید.

    در این دوره به دروس عمومی هم توجه کنید. زیرا پس از عید با حجم زیادی از دروس عمومی مواجه می شوید.

نکته: در ایام عید به طور مداوم تست بزنید و دروس عمومی را در برنامه خود قرار دهید.

به دلیل کم حجم بودن درس دین و زندگی و عربی عمومی آنها را در عید به پایان برسانید. ولی از برنامه کانون جدا نشوید.

در این ایام کارنامه اشتباهات خود در ص شخصی ببنید و اشتباهات خود را تحلیل وبررسی و رفع اشکال نمایید.