مهندسی منابع و آمادگی برای بالا رفتن از پلکان موفقیت

برای موفقیت باید بالا رویم، نباید در سطح بمانیم، و از طرفی انتظار نداشته باشید که می‌توانید سوار بر موشک بشوید! شاید برخی کتاب‌ها گام هایی قوی به شما بدهند، اما باید زمان بندی کنید، وقت بگذارید.

مهندسی منابع و آمادگی برای بالا رفتن از پلکان موفقیت

انتخاب منابع درسی مثل بالا رفتن از پله است، بالا رفتنی، که هر گام و پله اش، منبعی مناسب و جامع و کامل است، منابعی که هر قدر کامل تر و قوی تر باشند، ارتفاع پله را بیشتر می کنند، و هستند کتاب هایی که با سرعت آسانسور شما را به بالا می برند، اشتباه نکنید! بالاتر رفتن ربطی به حجم کتاب ندارد، گاهی کتابی با حجمی کم، ارتفاعی بیشتر را جهش می دهد، مثلا کتاب های نوروز در دوران محدود عید که می توانند منبع بسیار مناسب و کامل و کم حجمی برای این دوران باشند، یا کتاب اشتباهات متداول، برای جلوگیری از اشتباهاتی که احتمال بسیار زیادی دارد که برای ما نیز تکرار شوند،. 

کتاب های جامع و بسیاری از کتاب ها که با مطالعه معرفی نامه ابتدای آن ها، متوجه می شویم چه زمانی باید بر روی آن گام بگذاریم برای بالاتر رفتن مناسب هستند. گام های قوی را با کتاب سه سطحی بالا می بریم. کتاب های سبز آموزشی، عربی عمار، فلش کارت ها، کتاب های آبی، جزوه هوشمند، کتاب های پرتکرار، همه و همه و هر کدام به نوبه خود می توانند در صعودی عالی، ما را کمک کنند، زمان بندی و انتخاب، دکمه شروع این بالا رفتن است. 

باید بدانیم که برای موفقیت باید بالا رویم، نباید در سطح بمانیم، و از طرفی انتظار نداشته باشید که می توانید سوار بر موشک بشوید! شاید برخی کتاب ها گام هایی قوی به شما بدهند، اما باید زمان بندی کنید، وقت بگذارید، انتخاب کنید، سپس به قله دلخواه برسید.