برای مطالعه در دوران نوروز باید دروس را طبقه بندی کنید

دروسی که تسلط بالایی روی آن دارید (از کارنامه 5نوع درس استفاده کنید). درس‌های که نقطه قوت پایدار ونقطه قوت شما هستند.

برای مطالعه در دوران نوروز باید دروس را طبقه بندی کنید

    دروسی که تسلط بالایی روی آن دارید (از کارنامه  5نوع درس استفاده کنید). درس های که نقطه قوت پایدار ونقطه قوت شما هستند. اقتدار و تسلط شما در نقاط قوت کمی کمتر از نقاط قوت پایدارتان است . نمره ی شما در این درس ها شامل رنگ های آبی و سبز و رنگ زرد می شود. برای این دسته فقط به سراغ خلاصه ها و درسنامه ها بروید. سپس تست زنی این مطالب را شروع کنید.

    دروسی که تسلط متوسطی روی آن دارید.(درسهای تلنگری و نوسانی) درس های تلنگری . این ها درس هایی هستند که با اندکی تلاش می توانید به موقعیت خیلی خوبی برسید . این درس ها در کارنامه ی پنج نوع درس با رنگ های سبز و زرد مشخص می شوند.

درس های نوسانی ( زیگزاگی ) این ها درس هایی هستند که گاهی اوقات در آن ها قوی و گاهی اوقات ضعیف هستید و رنگ های متنوعی از آبی تا زرد و قرمز را در آن درس ها ذخیره کرده اید .  برای این دسته شما باید تمرکز بیشتری روی مطالب داشته باشید.

    از کتاب ها و جزوه های خود برای خواندن این مطالب استفاده کنید. سعی کنید در این مباحث خود را به تسلط بالا برسانید.از کارنامه  اشتباهات می توانید  کمک بگیرید و یادگیری ناقص خودراکامل کنید  . سپس شروع به تست زنی کنید.

    دروسی که تسلط پایینی روی آن دارید.(درس های که نیاز به تلاش بیشتر دارید یعنی چالشی)

درس های چالشی : این ها درس هایی هستند که شما نسبت به هم ترازهایتان معمولا یک یا چند واحد نمره ی کمتری کسب می کنید.   برای این دسته شما باید مباحثی را انتخاب کنید که فکر می کنید در دوران نوروز می توانید روی آنها مسلط شوید.

در درسی ضعیف هستید ، آن درس را به طور کلی کنار نگذارید بلکه بعضی مبحث های آن درس را برای نوروز حذف کنید . در واقع واحد برنامه ریزی را برای نوروز مبحث ( فصل ، بخش ) در نظر بگیرید و روی مبحث ها تصمیم بگیرید و هیچ گاه یک درس را به طور کامل از برنامه ی خود حذف نکنید .

.دوران نوروز یک ایستگاه جبرانی مهم است . و شما می توانید یادگیری های ناقص خود را کامل کنید، بر آن چه قبلا آموخته اید مسلط شوید و در جاهایی که نیاز دارید رفع اشکال که فکر می کردید یادتان رفته اما واقعا بلد بودید با آزمون های جامع تشخیص دهید و توهم یادگیری را نیز از سوی دیگر بشناسید و آن رامطالعه و تمرین کنید و مسلط شوید

در آزمون های جامع دوران نوروزهرگز غیبت  نکنید واگر نمره ی ترازتان کمتر شد نگران نباشید و بیشتر ، روی نمره های چند از 10 هدف گذاری و تمرکز کنید . اگر با برنامه ریزی و هدف گذاری مطالعه کنید نتایج بهتری خواهید گرفت و اگر با ابزار کار کنید و با کمک دفتر برنامه ریزی و تابلوی نوروزی ، برنامه ی دوران نوروز را تنظیم کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت . در روزهای پایانی تعطیلات تمام درسهایی که مطالعه کرده اید را مرور کنید . از فلش کارت ها برای مرور استفاده کنید. به خصوصی مواقعی که نمیتوانید با خودتان کتاب بردارید.