خانه تکانی منابع در نیمسال دوم

یادتان باشد برای هر درسی دو منبع کافی ست، یک منبع تستی و یک منبع تشریحی . تعدد کتاب‌ها باعث آشفتگی ذهنی میشود و همیشه نگران خواهید بود که برخی از آنها را به اتمام نرسانده اید.

خانه تکانی منابع در نیمسال دوم

به نیمسال دوم که میرسیم تقریبا بیش از نصف راه را پشت سر گذاشته ایم. و این مسیری که گذشت پر از اتفاقات مختلف بود؛ در این راه با توجه به اتمام امتحانات مدرسه و کارنامه ی نیم سال اول و آزمون های کانون که پشت سر گذاشتیم (روش های مطالعه  ای که در این ایام داشتیم)، با نقاط قوت و ضعفمان آشنا شدیم و به شناخت نسبی از خود رسیده ایم.

حالا وقت آن رسیده یک نگاهی به کتاب هایی که از ابتدای سال با آنها بر اساس هر نیاز آموزشی کارکرده ایم، بیندازیم و دو سوال از خود بپرسیم؛ چه کتابهایی بیشترین تاثیر را در رشدمان داشتند؟ و چه کتاب هایی تاثیر خاصی در روند پیشرفتمان نداشتند؟

بعد از اینکار کتابهارا دسته بندی کرده و کتاب های که بیشترین تاثیر را در پیشرفتمان چه مدرسه و چه آزمون های برنامه ای کانون داشتند جدا کنیم و از همان منابع در نیمسال دوم استفاده کنیم و کتاب هایی که هیچ تاثیری در روند پیشرفتمان نداشت را حذف کنیم. در زمان های جمع بندی و ایام نوروز میتوانید یک منبع مخصوص این ایام به منابع خود اضافه کنید که  نیازهای آموزشی تان را پوشش دهد.

یادتان باشد برای هر درسی دو منبع کافی ست، یک منبع تستی و یک منبع تشریحی . تعدد کتاب ها باعث آشفتگی ذهنی میشود و همیشه نگران خواهید بود که برخی از آنها را به اتمام نرسانده اید. بنابراین با توجه به محدودیت زمانی در نیمسال دوم بهترین منابع و موثر ترین آنها را انتخاب کنید که با خیال راحت بهترین نتیجه را کسب کنید.