فیلم حل سوالات آزمون 24بهمن99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 24بهمن99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر کنکور

فیلم حل سوالات آزمون 24بهمن99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

با سلام خدمت کنکوری های 1400 رشته ی تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 24 بهمن 99  دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور تجربی 95

تحلیل درس زیست

امیررضا پاشاپور یگانه، رتبه 8 کنکور تجربی 96

سجاد حمزه پور، رتبه 18 کنکور تجربی 98

سمانه توتونچیان، رتبه 14 کنکور تجربی 98

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور تجربی 94

تحلیل درس شیمی

محمد رسول یزدیان، رتبه ی 2 کشوری کنکور ریاضی 94

امید قیسوندی، رتبه 9 کنکور تجربی 98

تحلیل درس عربی: حمیدرضا پورطالبی، رتبه 17 منطقه کنکور تجربی 97

تحلیل درس زبان: فرهنگ رشیدی، رتبه 30 کنکور تجربی 97


این مطلب را به دوستان خود نیز معرفی کنید...

فایل های ضمیمه

ریاضی - سوالات 91 تا 100
ریاضی - سوالات 101 تا 110
ریاضی - سوالات 111 تا 120
زیست - سوالات 121 تا 125
زیست - سوالات 126 تا 130
زیست - سوالات 131 تا 135
زیست - سوالات 136 تا 140
زیست - سوالات 141 تا 145
زیست - سوالات 146 تا 150
زیست - سوالات 151 تا 155
زیست - سوالات 156 تا 160
زیست - سوالات 161 تا 165
زیست - سوالات 166 تا 170
فیزیک - سوالات 171 تا 180(بخش اول)
فیزیک - سوالات 171 تا 180(بخش دوم)
فیزیک - سوالات 171 تا 180(بخش سوم)
فیزیک - سوالات 171 تا 180(بخش چهارم)
فیزیک - سوالات 171 تا 180(بخش پنجم)
فیزیک - سوالات 181 تا 190(بخش اول)
فیزیک - سوالات 181 تا 190(بخش دوم)
فیزیک - سوالات 181 تا 190(بخش سوم)
فیزیک - سوالات 181 تا 190(بخش چهارم)
فیزیک - سوالات 181 تا 190(بخش پنجم)
فیزیک - سوالات 191 تا 200(بخش اول)
فیزیک - سوالات 191 تا 200(بخش دوم)
فیزیک - سوالات 191 تا 200(بخش سوم)
فیزیک - سوالات 201 تا 210(بخش اول)
فیزیک - سوالات 201 تا 210(بخش دوم)
فیزیک - سوالات 201 تا 210(بخش سوم)
شیمی - سوالات 211 تا 215
شیمی - سوالات 216 تا 220
شیمی - سوالات 221 تا 225
شیمی - سوالات 226 تا 230
شیمی - سوالات 231 تا 235
شیمی - سوالات 236 تا 240
شیمی - سوالات 241 تا 245
شیمی - سوالات 246 تا 250
شیمی - سوالات 251 تا 255
شیمی - سوالات 256 تا 260
عربی
زبان