نمره‌ی شما در درس سخت‌کوشی: خیلی خوب!

امتحانات نیم‌سال اول دانش‌آموزان به پایان رسیده یا رو به پایان است

نمره‌ی شما در درس سخت‌کوشی: خیلی خوب!

امتحانات نیم‌سال اول دانش‌آموزان به پایان رسیده یا رو به پایان است. این روزها دانش‌آموزان نیم‌نگاهی به کارنامه‌ی نیم‌سال اول خود دارند. می‌خواهند ببینند چند نمره‌ی خیلی خوب و چند نمره‌ی خوب در کارنامه‌شان دارند. یک نیم‌سال تلاش و آموزش از طریق آموزش غیرحضوری، با این نمره‌های خوب و خیلی ‌خوب می‌چسبد.

اما واقعیت این است که تلاش شما و اینکه خودتان را در این وضعیت کرونایی با آموزش غیرحضوری هماهنگ کردید، خودش بالاترین نمره در کارنامه و عملکرد نیم‌سال اول شماست. شما در درس تلاش و سخت‌کوشی نمره‌ی خیلی خوب گرفته‌اید.

این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در دوره‌ی دبستان، ارتباط دوستانه‌ی دانش‌آموزان با یکدیگر و فضای بازی و شادی در مدرسه، یکی از موضوع‌های مهم است. امسال این فضا به‌دلیل غیرحضوری‌بودن مدرسه‌ها شکل نگرفت؛ اما شما دانش‌آموزان دبستانی با این اوضاع کنار آمدید. مطمئناً در نیم‌سال دوم هم این روند را ادامه خواهید داد تا عملکرد دل‌چسبی را حفظ کنید.

منبع :

6/1/2023 2:29:25 AM
Menu