آزمونی که حامی امتحانات مدرسه است

ارزیابی چه با نشان‌دادن یک نمره از بیست باشد، چه با بیان واژه‌ی متوسط یا خوب، انعکاس‌دهنده‌ی بخشی از موقعیت علمی دانش‌آموز و بازگوکننده‌ی قسمتی از تلاش اوست.

آزمونی که حامی امتحانات مدرسه است

ارزیابی چه با نشان‌دادن یک نمره از بیست باشد، چه با بیان واژه‌ی متوسط یا خوب، انعکاس‌دهنده‌ی بخشی از موقعیت علمی دانش‌آموز و بازگوکننده‌ی قسمتی از تلاش اوست. هر دانش‌آموزی که از 15شهریور سال تحصیلی خود را آغاز کرده است، امروز با گذشت چهار ماه و نیم، دیگر در همان نقطه‌ی شروع خود قرار ندارد. این تفاوت در نقطه‌ی اول و نقطه‌ی آخر، نخست با مشاهده و ارزیابی رفتار و عملکرد دانش‌آموز در منزل توسط اولیا قابل شناسایی است و سپس با ارزیابی‌های معلمان از روی مستندات دانش‌آموزان اثبات‌شدنی است.

معمولاً بهترین راه دریافتن اینکه بچه‌ها چقدر در حال پیشرفت هستند، کارنامه‌های دی‌ماه است و حالا در شرایط آموزش مجازی و امتحانات غیرحضوری، وجود آزمونی دوره‌ای و جامع در روز جمعه 10بهمن، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

معلمان و اولیا با حمایت از دانش‌آموز خود می‌توانند نه‌تنها از کارنامه‌ی امتحانی، بلکه با بازخورد آزمون 10بهمن، از دانش و توانایی دانش‌آموزان اطمینان یابند.

همراهی اولیا با فرزندان در انجام این آزمون چه‌بسا به برنامه‌ریزی بهتر نیم‌سال دوم با تمرکز بر دستاوردهای نیم‌سال اول می‌انجامد.

منبع :

6/5/2023 8:51:43 PM
Menu