آثار مثبت حل تمرین در پیشرفت درسی

مطالعه‌ی درست و اصولی، مانند هر موضوع مهمی که در حیطه‌ی آموزش مطرح می‌شود، دارای ساختار و قوانین مشخص و مختص به خود است.

آثار مثبت حل تمرین در پیشرفت درسی

مطالعه‌ی درست و اصولی، مانند هر موضوع مهمی که در حیطه‌ی آموزش مطرح می‌شود، دارای ساختار و قوانین مشخص و مختص به خود است. باید نقطه‌ی شروع مشخص، مسیر مشخص و نقطه‌ی پایان مشخص داشته باشد. و در این مسیر باید مراحل اصلی مطالعه به‌درستی طی شود. این مراحل شامل یادگیری اولیه و شناخت موضوع، حل تمرین و انجام تکالیف آموزشی، سنجش و ارزیابی و در انتها تحلیل آموخته‌هاست.

اجرای هر یک از این مراحل، در نوع خود، بسیار مهم است. در ادامه به اثر حل تمرین بر پیشرفت درسی اشاره خواهیم کرد.

بررسی‌ها و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد انجام مستمر و منظم تکالیف و حل تمرین‌های روزانه، تأثیر مستقیمی بر نمره‌های کلاسی، نتایج آزمون‌ها و حضور پویاتر و پرنشاط‌تر در کلاس درس می‌گذارد.

نتایج جذاب و درخورتوجهی از این پژوهش‌ها به دست آمده که برخی از آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم:

1. دانش‌آموزانی که هر روز بین 30 تا 90 دقیقه را به انجام تکالیف و حل تمرین اختصاص می‌دهند، در آزمون تحلیلی ریاضیات، نسبت به هم‌سالان خود که زمانی را برای حل تمرین در نظر نگرفته‌اند، حدود 40 نمره بیشتر کسب می‌کنند.

2. دانش‌آموزانی كه پیوسته تکالیف روزانه‌ی خود را انجام داده‌اند، 69درصد بهتر از دانش‌آموزان بدون تکلیف عمل کرده‌اند. اثر مثبت انجام تکلیف بر پیشرفت درسی در پژوهشی 64درصد و در پژوهشی دیگر 72درصد برآورد شده است.

3. دانش‌آموزانی که به‌طور میانگین، در طول هفته، سه ساعت را به حل تمرین‌های اضافه اختصاص داده‌اند، در آزمون‌ها و امتحانات پایانی عملکرد بهتری داشته‌اند.

4. انجام مستمر تکالیف درسی و حل تمرین، در حوزه‌ی مسائل فراشناختی هم اثرگذار است. به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌های کلیدی فراشناختی مانند توانمندی‌ پاسخ‌گویی، خودکنترلی، نظم، مدیریت زمان، خودکارآمدی، تفکر انتقادی و حل مستقل مشکلات را در خود تقویت کنند.

5. حل تمرین در تقویت فرایند خودتنظیمی مؤثر و راهگشاست. دانش‌آموزانی که در حین انجام تکالیف به فرایندهای خودتنظیمی مانند کنترل احساسات، مدیریت زمان و افزایش تمرکز توجه دارند، نسبت به هم‌سالان خود انگیزه‌ی بیشتری دارند.

منبع: www.procon.org