نیمسال دوم،پایانی شیرین به شرط شروعی منطقی

حالا که تب و تاب امتحانات نیمسال اول و آزمون‌های کانون سپری شد ، زمان تفکر صحیح و تصمیم گیری به دور از احساس و کارشناسی شده است.

نیمسال دوم،پایانی شیرین به شرط شروعی منطقی

حالا که تب و تاب امتحانات نیمسال اول و آزمون های کانون سپری شد ،  زمان تفکر صحیح و تصمیم گیری به دور از احساس  و کارشناسی شده است. دانش آموزان با نیم نگاهی به نمرات نیمسال اول  درک میکنند که تلاش و همت و پشتکار تضمین کننده موفقیت است و سکون نمیتواند دردی از ما دوا کند  و رقبای ما در سراسر کشور پیوسته در حال پیشروی هستند. روزهایی که پیش رو داریم  سرنوشت ساز ترین روز های 10-11 سال گذشته است.پیروزی ها را بیشتر میکنیم و از شکست پلی برای رسیدن به پیروزی می‌سازیم.

هر دانش آموز به واسطه خصوصیات اخلاقی و روحی و جسمی و درسی بایستی فقط و فقط با خودش مقایسه شود تا بتواند ضمن بدست آوردن اعتماد به نفس ،پله پله در مسیر صحیح قدم بردارد. از امروز با شناختی دقیق تر از خود با استفاده از زمانهای موجود سع یخواهیم کرد توشه ای مناسب از همین حالا برای پایان سال و همینطور کنکور خود مهیا و جمع آوری کنیم.دغدغه خیلی از عزیزان کنکوری ضهف آنها در پایه های پایین تر(دهم و یازدهم) میباشد که ما میتوانیم با همتی قوی و با تکیه بر  اراده فردی و همراهی با آزمونهای برنامه ای کانون و استفاده از کتاب های کمک آموزشی  قلمچی، مسیری روشن پیش روی خود برای رسیدن به موفقیت داشته باشیم