با دفتر برنامه‌ریزی توانمندی‌های خود را بشناسید و پیشرفت کنید

مهم‌ترین عملکرد این ابزار، ایجاد نظم است. این دفتر به شما کمک می‌کند که نظم را در برنامه‌ی مطالعاتی‌تان برقرار کنید.

با دفتر برنامه‌ریزی توانمندی‌های خود را بشناسید و پیشرفت کنید

دفتر برنامه‌ریزی مهم است و در موفق‌شدن نقش بسزایی دارد. اگر از این دفتر استفاده نکنید، یک جای کار می‌لنگد و آن‌طور که باید و شاید، از درس‌خواندن و مطالعه لذت نمی‌برید؛ زیرا نمی‌دانید چقدر مطالعه کرده‌اید، آیا باید به میزان مطالعه‌ی خود اضافه کنید یا همین میزان مطالعه و درس‌خواندن کافی است.

دفتر برنامه‌ریزی نوعی جعبه‌ابزار و شامل برنامه‌ریزی، ثبت ساعات مطالعه و کارهای جانبی، پیش‌بینی مطالعه و هدف‌گذاری است که مهم‌ترین اثر آن، مقایسه‌ی فرد با خودش است. شما قرار است با خودتان مقایسه شوید و از وضعیتی که قرار دارید، پله‌پله بالا بروید.

مهم‌ترین عملکرد این ابزار، ایجاد نظم است. این دفتر به شما کمک می‌کند که نظم را در برنامه‌ی مطالعاتی‌تان برقرار کنید.

اگر ساعت مطالعه‌تان را بدانید، می‌توانید بفهمید در هر ساعت مطالعه چقدر بازده دارید.

اگر ساعت مطالعه‌تان را بدانید، از آشفتگی در برنامه‌ی روزانه جلوگیری می‌شود و نظم بهتری خواهید داشت.

اگر ساعت مطالعه‌تان را بدانید، می‌توانید بین نتیجه‌ی آزمون و مطالعه‌ی درس‌ها رابطه برقرار کنید؛ یعنی تحلیل آزمون دقیق‌تر.

آیا شما هم از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کنید؟