جمع بندی مبحث تابع درس ریاضی با رتبه برتر کنکور انسانی

در این مطلب مبحث تابع ریاضی شامل (توابع ثابت ، همانی ، پلکانی و...) مورد بررسی قرار گرفته است.

جمع بندی مبحث تابع درس ریاضی با رتبه برتر کنکور انسانی

در این مطلب مبحث تابع ریاضی شامل (توابع ثابت ، همانی ، پلکانی و...) مورد بررسی قرار گرفته است.


تهیه شده توسط "زینب صالح زاده ، رتبه 27 منطقه 2 ، دانشجوی روانشناسی شهید بهشتی - پشتیبان ویژه قلم چی" 


در قسمت ضمیمه فایل pdf نکات مربوط به جمع بندی مبحث تابع قرار گرفته است.*** جهت مشاهده مطالب تخصصی رشته انسانی می توانید به طور روزانه به صفحه اینستاگرام رتبه های برتر رشته انسانی و کانال تخصصی کنکور انسانی در تلگرام مراجعه کنید ***