موفقیت در آزمون‌های جمع‌بندی

موفقیت در امتحانات نیم‌سال اول مدارس برای دانش‌آموزان کانونی چندان مشکل نیست؛

موفقیت در آزمون‌های جمع‌بندی

موفقیت در امتحانات نیم‌سال اول مدارس برای دانش‌آموزان کانونی چندان مشکل نیست؛ چون در طول سال درس‌ها را کامل و منطبق بر برنامه‌ی راهبردی خوانده‌ و دوره کرده‌اند. تنها نگرانی این دانش‌آموزان عقب ماندن از مباحث کنکور است که نیاز به یک برنامه‌ریزی مشخص برای این دوران دارد.

باید در آزمون جمع‌بندی کانون تمام مباحث را یک بار به صورت کامل و مفید بخوانید و در طول امتحانات هم برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای قرار دهید که تمرکز اصلی بر روی مباحث نیم‌سال اول باشد. وقتی امتحانات را پشت سر گذاشتید می‌توانید مطالبی را که خوانده‌اید با حل تست‌های مناسب بازیابی و مرور کنید. در دوران امتحانات اولویت با کتاب درسی و جزوه‌ی معلم و کتاب‌هایی است که می‌توانند شما را در امتحانات تشریحی موفق کنند. اما برای آزمون‌های جمع‌بندی می‌توانید از کتاب‌های مناسب این دوران مثلا کتاب‌های سه‌سطحی استفاده کنید.

در این دوران معمولاً ساعت مطالعه‌ی همه‌ی دانش‌آموزان افزایش پیدا می‌کند اما مدیریت این ساعت مطالعه برای مفید واقع شدن آن بسیار حائز اهمیت است. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هم برنامه‌ برای آمادگی کنکور را انجام دهید و هم تمام مباحث نیم‌سال اول را به صورت تشریحی بخوانید.

12/8/2022 10:52:37 PM