تعداد سوال هر مبحث در کنکور نظام جدید تجربی(98 و 99)

در فایل پیوست تعداد سوال از هر مبحث درس‌های اختصاصی دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.

تعداد سوال هر مبحث در کنکور نظام جدید تجربی(98 و 99)

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

در فایل پیوست تعداد سوال از هر مبحث درس های اختصاصی دوازدهم تجربی ضمیمه شده است.

فایل پی دی اف نیز ضمیمه شده است.

توجه : در درس زبست شناسی سوالات ترکیبی به آخرین فصل کتاب درسی در سوال مربوطه وصل شده است. 

اگر چنین آدرس دهی نمی کردیم باید تعداد قابل توجهی از سوالات زیست را ترکیبی فقط می نوشتیم.