تغییر سبک زندگی و اهمیت ابتکار و نوآوری

شست‌وشوی منظم دست‌ها با آب و صابون، ماسک‌زدن و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی حالا دیگر جزء جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده است.

تغییر سبک زندگی و اهمیت ابتکار و نوآوری

ویروس کرونا سبک زندگی همه‌ی ما را تغییر داده است. شست‌وشوی منظم دست‌ها با آب و صابون، ماسک‌زدن و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی حالا دیگر جزء جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده است. حتی معنای گذر زمان، دیگر مانند گذشته و تکرار گذشته نیست. مثلاً برنامه‌ریزی روزهای ما پیش از کرونا از پیش معلوم بود؛ اما حالا با انتقال مدرسه به خانه، وضع به‌کلی فرق کرده است و از این حیث، اهمیت ابتکار و نوآوری چند برابر شده است. هر دانش‌آموزی برای حفظ طراوت و سرزندگی‌اش به برنامه‌ریزی نوبه‌نو نیاز دارد. تکرار گذشته دیگر گره‌گشا نیست. تأکید بر خود خلاق و نوآور و از جمله خودیادگیری و مدیریت خود در این روزهای سخت اهمیت کلیدی دارد؛ زیرا معنا و هدف و روش‌های گذر زمان برای هر دانش‌آموزی متفاوت است و نسخه‌ی واحدی ندارد. تغییر سبک زندگی با ادامه‌ی حضور ویروس کرونا واقعیت گریزناپذیر این روزهای ماست. استفاده‌ی حداکثری از ابتکار و نوآوری را بیش از پیش جدی بگیریم.

منبع :