جایزه برای رتبه‌های برتر کانونی در کنکور هنرستان 99

رتبه‌های برتر کانونی در کنکور هنرستان ، کنکور کاردانی فنی حرفه ای 99 پس از ثبت نام در دانشگاه می‌توانند کتاب‌های دانشگاهی خود را مطابق مبالغ تعیین شده به صورت جایزه دریافت کنند.

جایزه برای رتبه‌های برتر کانونی در کنکور هنرستان 99

با تبریک به رتبه های برتر کنکور هنرستان 99 (کنکور کاردانی فنی حرفه ای)

رتبه های برتر کانونی در کنکور هنرستان پس از ثبت نام در دانشگاه می توانند کتاب های دانشگاهی خود را مطابق مبالغ تعیین شده به صورت جایزه دریافت کنند.


رتبه ی 1 کانونی در همه ی رشته ها : 700هزارتومان کتاب دانشگاهی به انتخاب خودشان 

 تبه های 2 تا 10 کانونی در همه ی رشته ها : پانصد هزارتومان کتاب دانشگاهی به انتخاب خودشان 

رتبه های 11 تا 100کانونی در همه ی رشته ها : چهارصدهزارتومان کتاب دانشگاهی به انتخاب خودشان در رشته های کامپیوتر و حسابداری که بیشترین تعداد شرکت کننده را دارند رتبه های 101 تا 300 نیز سیصد هزارتومان کتاب دانشگاهی به انتخاب خودشان جایزه می گیرند . 

 در سایر رشته ها ، رتبه های 101 تا 200نیز سیصد هزارتومان کتاب به انتخاب خودشان جایزه می گیرند.


رتبه های برتر بورسیه در صورتی که در گروه های بالا قرار نداشته باشند به شرح زیر مشمول جایزه می شوند:

 جایزه برای دانش آموزان بورسیه در رشته های حسابداری و کامپیوتر در صورتی که رتبه ی 301 تا 500 داشته باشند سیصد هزارتومان کتاب دانشگاهی به انتخاب خودشان . 

 هم چنین دانش آموزان بورسیه در سایر رشته ها در صورتی که رتبه ی 201 تا 300داشته باشند سیصد هزارتومان کتاب به انتخاب خودشان جایزه می گیرند.


نحوه ی اطلاع رسانی رتبه ها : در زیر همین مطلب با صفحه ی شخصی خود کامنت بگذارید و رتبه ی کشوری خود را اعلام کنید ویا این که در تماس با نمایندگی شهر خودتان ، رتبه و کارنامه را ارائه دهید.

به زودی امکان اطلاع رسانی از طریق اپ کانونی ها و صفحه ی شخصی نیز ایجاد خواهد شد.


رتبه های برتر کانون در کنکور هنرستان 99