رتبه‌های برتر کانون در کنکور هنرستان 99 (رتبه‌های زیر 100)

رتبه‌های برتر کنکور هنرستان 99 (کنکور کاردانی فنی حرفه ای)

رتبه‌های برتر کانون در کنکور هنرستان 99 (رتبه‌های زیر 100)


 تاکنون 45 رتبه ی زیر 10 در کنکور فنی حرفه ای 99 کانونی اعلام شده است .


 رتبه ی 1 رشته ی حسابداری 

 رتبه ی 1 رشته ی گرافیک 

 رتبه ی 1 رشته ی تربیت بدنی 

 رتبه ی 1 رشته ی الکتروتکنیک 

رتبه ی 1 رشته معماری

 و 40 رتبه ی زیر 10 دیگر در رشته های هنرستان تا لحظه ی تنظیم این خبر از دانش آموزان کانونی خود اظهاری شده اند یا  کارنامه ی خود را ارسال کرده اند . 

رتبه های زیر 10 و زیر 100 کنکور فنی حرفه ای در رشته های مختلف به تدریج و پس از اعتبارسنجی اعلام می شوند.اسامی  به روز رسانی خواهند شد

رتبه های زیر 100 کشوری کانونی در رشته های مختلف کنکور هنرستان 99

جایزه برای رتبه های برتر کنکور هنرستان 99


3/26/2023 12:32:21 AM