ریاضی نهم آزمون 18 مهر

خلاصه نکات و تصاویر مربوط به معرفی و نمایش مجموعه ها

ریاضی نهم آزمون 18 مهر

سلام. 

در این pdf سعی کردیم مروری بر خلاصه نکات درس اول ریاضی نهم که شاملمعرفی و نمایش مجموعه هامیشه، داشته باشیم. هم چنین برای درک بهتر مطالب، تصاویری از نمایش مجموعه ها و اشتراک و اجتماع و تفاضل آنها براتون قرار دادیم.