هنر یادگیری اثربخش

همه‌ی موفقیت‌هایی که نصیبم شد، از درهایی وارد شدند که به‌دقت همه‌ی آن‌ها را بسته بودم.

هنر یادگیری اثربخش

جمله‌ی قصار جالبی در ذهنم تداعی می‌شود که شاید برای شما نیز خالی از لطف نباشد: «همه‌ی موفقیت‌هایی که نصیبم شد، از درهایی وارد شدند که به‌دقت همه‌ی آن‌ها را بسته بودم.»

به‌راستی آیا رسیدن به لذت ناب یادگیری و موفقیت تحصیلی را حق خود می‌دانید؟ برای رسیدن به این هدف، تمام درها و زوایای ذهنی خود را باز نگه داشته‌اید؟

1. برای موفقیت درسی، بسیاری از پیش‌داوری‌ها را باید از ذهن خارج کنید و طبق «اصل اسناد»، موفقیت‌ها را دست‌یافتنی و ناکامی‌های‌ مقطعی خود را تغییرپذیر بدانید.

2. دانش‌آموز فرایندگرا باشید، نه نتیجه‌گرا. مراحل یادگیری را با حوصله و صبوری (تمرین مهارت تاب‌آوری) مرحله‌به‌مرحله طی کنید و از زمان به‌درستی استفاده کنید و تا حصول نتیجه، هدف را دنبال کنید و با خودارزیابی، بر کار آموزشی خود به‌درستی نظارت کنید.

3. هنر یادگیری مطلوب، با تمرین و تکرار و سخت‌کوشی به دست می‌آید و چگونه درس‌خواندن و نحوه‌ی برنامه‌ریزی را به‌تدریج در طول مسیر می‌آموزید؛ به‌شرط انتخاب بسته‌ی آموزشی هدفمند و هماهنگ.

4. به برنامه‌‌ای که انتخاب کرده‌اید، ایمان داشته باشید و بدانید کلکسیونی از روش‌ها برای موفقیت وجود دارد که شاید هنوز هیچ‌کدام را تا به امروز تجربه نکرده‌اید! با اولویت‌بندی، اهداف خود را دقیق و به‌دور از اغراق، مشخص کرده و با سماجت آن‌ها را دنبال کنید.

5. بدون توجه به وضعیت آموزش در مدرسه (حضوری یا مجازی) با پذیرش واقعیت‌های زندگی، اصل خودآموزی و خودکاری را در رأس پیش‌فرض‌های ذهنی خود قرار دهید تا امسال بهتر و بیشتر از گذشته، یادگیری اثربخش داشته باشید.