گفت‌وگو با رتبه 6 کشوری کنکورتجربی 99 : شهریار سلیمانی ازگرگان

گفت‌وگو با شهریار سلیمانی رتبه 6 کشوری کنکورتجربی 99 با میانگین تراز 7923 از شهر گرگان

گفت‌وگو با رتبه 6 کشوری کنکورتجربی 99 : شهریار سلیمانی ازگرگان

گفت‌وگو با شهریار سلیمانی رتبه 6 کشوری کنکورتجربی 99 با میانگین تراز 7923 از شهر گرگان


تحصیلات پدرم لیسانس کشاورزی است و هم اکنون نيز تولید کننده  شمش آلومینیوم است.

مادرم نيز  دانشجوی دکترای تربیت بدنی است و در حال حاضر استاد دانشگاه مي‌باشد. من یک برادر هم دارم که سال دهم است و از هشتم در آزمون های کانون شرکت میکند.

من اول تا سوم ابتدايي را در مدرسه پیوند 2 و  چهارم تا ششم  را در مدرسه حافظ و هفتم تا دوازدهم را در مدرسه شهید بهشتی تحصيل کردم. در مدرسه ما اکثر دانش آموزان از قوی تا ضعیف در آزمون های کانون شرکت میکردند.


اهميت کانون و برنامه راهبردي

تشویق دوستانم سبب شد تا در کانون ثبت نام‌کنم. از سال یازدهم  تقریبا بصورت پیوسته به مدت 2 سال در آزمون های کانون شرکت کردم و میخواستم تا با برنامۀ کانون پیش بروم.

به نظرم مهم ترین ویژگی آزمون های کانون پوشش کامل کتاب ها و طراحی سوالات از قسمت های مختلف کتاب درسی است.

تقریبا از  تراز 7100 شروع کردم و با تغییر روش ها و اصلاح آن توانستم پیشرفت کنم. به ياد دارم که در یکی از آزمون ها که سطح بالایی داشت در دور اول نتوانستم تعداد زیادی از سوالات را حل کنم اما در دور دوم برگشتم و بیشتر آن ها را جواب دادم و در آخر رتبه خوبی کسب کردم.

من شخص با نظمي هستم و در بین برنامه مدرسه و کانون،برنامه کانون برایم اولویت داشت  و سعی ميکردم طوری مطالعه کنم که برنامه مدرسه پوشش داده شود .و با تشخیص نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی با توجه به آن ها برنامه راهبردی را برای خودم شخصی سازی میکردم.

                                                 

کلکسیون روش مطالعه دروس

دو درس عربی و ریاضی نقطه قوت من بودند. در ریاضی ، سعی میکردم ابتدا در مدرسه مطالب را کامل متوجه شوم و سپس با تست و درسنامه آن را تکمیل ميکردم. برای عربی نيز سعی میکردم که روی کتاب درسی تمرکز و تسلط زیادی داشته باشم.

درس دینی برایم درس چالش برانگیری بود. قبلا بیشتر تست می‌زدم ولي بعدا سعی کردم بیشتر کتاب درسی را بخوانم و بر آن مسلط شوم.


منابع مطالعاتی کانوني

من از کتاب آبی پیمانه ای زیست شناسی استفاده میکردم و کتاب های سه سطحی را نيز در تمام دروس اختصاصی داشتم.  به نظرم مهم ترین ویژگی کتاب های سه سطحی سوالات استاندارد و طبقه بندی شده است.


ابزار هاي کانوني

بيشتر از خدمات سایت و اینستاگرام کانون استفاده میکردم و مفید ترین بخش سايت براي من صفحه شخصی بود؛  چون میتوانستم خود را ارزیابی کنم.

در ميان کارنامه ها نيز بيشتر از کارنامه های اصلی و پنج نوع درس استفاده میکردم  زیرا با آن ها بهتر میتوانستم ارتباط برقرار کنم.

 به نظر من جذاب ترين بخش مجله ی سرای دانش بخش های گفت و گو با نفرات برتر و گفت و گو با دانش آموزان برتر بودند و سعی میکردم از مصاحبه هایی که میخواندم نکات مفید را یاد بگیرم.


نقش اوليا

پدر و مادرم در موفقیتم نقش مهمی داشتند ، آن ها به من مشورت می‌دادند ، راهنمایی ام ميکردند و تمام موارد مورد نیاز را در اختیارم قرار می‌دادند. اگر در آزمونی افت داشتم،  سرزنش نمی‌کردند و  من را برای آزمون بعدی آماده تر می‌کردند.


تجربه روز کنکور

روز کنکور کمی با روز های دیگر برایم تفاوت داشت و سطح سوالات کمی دشوارتر از انتظارم بود. در جلسه کنکور من از تکنيک هاي استراتژی بازگشت و ضربدر و منها استفاده کردم. تکنیک ضربدر منها خيلي برايم مفيد بود چون بهتر میدانستم باید به سراغ کدام سوالات بروم و آن ها را جواب بدهم.

پشتيبان ويژه من ابتدا اقای مهدی زارع زاده رتبه 10 کنکور و سپس آقای سهرابی فرد رتبه 12 کنکور بودند.