گفت‌وگو با رتبه 1 کشوری کنکور تجربی 99 : سید امیر سید شنوا

گفت‌وگو با سید امیر سیدشنوا رتبه 1 کشوری کنکور تجربی سال99، با میانگین تراز 7708 از شهر اردبیل.

گفت‌وگو با رتبه 1 کشوری کنکور تجربی 99 : سید امیر سید شنوا

گفت‌وگو با سید امیر سیدشنوا رتبه 1 کشوری کنکور تجربی سال99، با میانگین تراز 7708 از شهر اردبیل:


من 6 سال در دبیرستان شهيد بهشتي ناحيه يک اردبیل مشغول به تحصیل بوده ام.تحصیلات  پدر و مادرم هر دو تا مقطع دکتری می باشد ، پدرم استاد دانشگاه و مادرم داروساز است.


حضور در کانون، آزمون‌های برنامه‌ای و برنامه‌ی راهبردی

در سال های پنجم،ششم،يازدهم و دوازدهم در آزمون های کانون شرکت کردم و با تراز 6600 شروع کردم و با افزایش ساعت مطالعه به جایگاه کنونی ام رسیدم.

 من درس خواندن مطابق برنامه، مقايسه خود با رقبا و آشنا شدن با سوالات گوناگون را انگیزه اصلی ثبت نام در کانون می­دانم. دانش­آموزهای پیگیر و درس­خوان در مدرسه ما، اکثرا در آزمون های کانون حضور داشتند.

 مهمترین ویژگی آزمون های کانون را تداوم آنها می­دانم چون باعث حفظ انگيزه درس خواندن در دانش‌آموزان مي شود.من در مواقعی که میان برنامه کانون و مدرسه تعارض حاصل می­شد از برنامه مدرسه ام پیروی می­کردم و سعی میکردم بین برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها و برنامه‌ی مدرسه هماهنگی ایجاد کنم.


کلکسیون  روش مطالعه دروس

من دروس عربی و فیزیک را نقطه قوت خود می­دانم و من  کتاب درسی و جزوه دبیر را با جزئیات مطالعه می­کردم و سپس تست های متعددی از این دروس را حل می­کردم.

در دروس زیست و ادبیات هم با تغییر روش مطالعه  توانستم درصد بالاتری به دست بیاورم. در درس زیست با افزایش ساعت مطالعه به درصد بالاتری رسیدم و در ادبیات هم با مطالعه موضوعی واژگان و آرایه توانستم خود را تقویت کنم.  


ابزار های کانونی

من هر دو هفته یکبار به سایت کانون می ­آمدم و از کارنامه اصلی آزمون بیشتر استفاده می­ کردم و مقالات رتبه برترها را می ­خواندم تا انگیزه بگیرم.


نقش اولیا

 پدر و مادرم در درس خواندن و برنامه من دخالتی نمي كردند اما در عین حال کنارم بودند و با انگيزه دادن به من ، در مؤفقيت هاي من تاثير گذار بودند.


روز  کنکور سراسری

روز کنکورم خیلی موفقیت آمیز بود و از عملکردم راضی بودم. در جلسه کنکور من از تکنیک های استراتژی بازگشت و زمان های نقصانی استفاده کردم و هر دو برایم بسیار مفید بودند. در تکنیک استراتژی بازگشت در دروس عمومی­، ابتدا به سراغ ادبیات رفته و در دروس اختصاصی هم ابتدا به سراغ زیست رفتم.