هدف‌گذاری از نان شب واجب‌تر است

شاید بپرسید چرا هدف‌گذاری از نان شب واجب‌تر است. هدف‌گذاری برای دانش‌آموز متوسطه‌ی دوم و کنکوری به این معنی است که بداند به کجا می‌خواهد برسد.

هدف‌گذاری از نان شب واجب‌تر است

شاید بپرسید چرا هدف‌گذاری از نان شب واجب‌تر است.

هدف‌گذاری برای دانش‌آموز متوسطه‌ی دوم و کنکوری به این معنی است که بداند به کجا می‌خواهد برسد و به‌طور مشخص جایگاه خود را بشناسد؛ اما این هدف چرا و چگونه تا این اندازه مهم است؟

هدف‌گذاری مؤثر یعنی هدفی که به استراتژی و برنامه منجر ‌شود و دانش‌آموز بخواهد با برنامه و فکر مشخص به آن هدف برسد. هدف زمانی مؤثر می‌شود که به عدد تبدیل شود. دانش‌آموزی که می‌خواهد در رشته‌ی پزشکی پذیرفته شود باید بداند برای قبولی در این رشته در هر درس چه نمره‌هایی لازم دارد و در آزمون‌های برنامه‌ای چه ترازی باید داشته باشد.

سپس باید روش‌های درس‌خواندن خود را در هر درس مشخص کرده و آن‌ها را در طول مسیر اصلاح کند تا بتواند به آن هدف عددی در هر درس برسد. همواره باید هدف‌گذاری‌اش را در هر آزمون پیگیری کند تا به آن هدف اصلی در کنکور برسد.

کانون کار را ساده کرده است. هدف‌گذاری چند از ده، اطلاعات چند از ده قبولی در هر رشته/دانشگاه و کارنامه‌ها و درصدهای هر درس را به‌صورت ده‌تایی مشخص کرده است. با استفاده از این نوع هدف‌گذاری می‌توانید هدف را نشانه بگیرید و در هر آزمون به آن نزدیک شوید.

رشته و هدف خود را بشناسید و با چشم باز به سمت هدف خود بروید.

منبع :

مازیار شیروانی مقدم
نويسنده : مازیار شیروانی مقدم
6/9/2023 4:28:45 AM
Menu