برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما (آزمون 27 تیر)

توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره‌ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.

برترین‌های دروس اختصاصی وعمومی در شهر ومقطع شما (آزمون 27 تیر)

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در 4 درس اختصاصی ( هم دهم و هم یازدهم) در آزمون 27 تیر , چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است ( یعنی در هر 8 خانه برتر بوده اند)

سپس اسامی دانش آموزانی که در 7 خانه چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده و در آخرین قسمت اسامی دانش آموزانی است که در یک خانه اختصاصی چند از 10 آن ها بیشتر از 6 بوده است .

توجه : معیار دوم نام شهر است یعنی اگر شما در 8 درس نمره ی بالای 6 دارید باید نام شهر خود را به تریتب حروف الفبا پیدا کنید.


فایل های ضمیمه را دانلود کنید.

بقیه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

6/10/2023 5:06:44 AM
Menu