تغییرات برنامه‌های راهبردی آزمون‌های جامع دوازدهم هنرستان

با توجه به اعلام سازمان سنجش مبنی بر حذف 20% پایانی کتاب‌های درسی دوازدهم در طرح سوال کنکور 99 هنرستان، منابع طرح سوال 4 آزمون جامع کانون (سه آزمون عادی و یک آزمون هدیه) به صورت زیر است:

تغییرات برنامه‌های راهبردی آزمون‌های جامع دوازدهم هنرستان

برنامه آزمون‌های جامع مطابق کنکور هنرستان

(براساس حذفیات سازمان سنجش در کنکور 99)


با توجه به اعلام سازمان سنجش مبنی بر حذف 20% پایانی کتاب‌های درسی دوازدهم در طرح سوال کنکور 99 هنرستان، منابع طرح سوال 4 آزمون جامع کانون (سه آزمون عادی و یک آزمون هدیه) به صورت زیر است:

برنامه راهبردی آزمون‌های کانون در درس‌های اختصاصی، علوم پایه و شایستگی‌های غیرفنی با تغییرات زیر به قوت خود باقی است.

1- درس‌های دهم و یازدهم: برنامه مباحث مربوط به این دو پایه (اختصاصی، علوم پایه و شایستگی‌های غیرفنی) تغییری ندارد و سوال‌ها  از کل این کتاب‌ها ‌ طرح می‌شود.

2- در تمام درس‌های پودمانی دوازدهم (اختصاصی، اخلاق حرفه‌ای و ریاضی 3) پودمان‌های 4 و 5 در کنکور حذف شده‌اند و در آزمون‌های جامع کانون نیز از این دو پودمان سوالی طرح نخواهد شد.

3- برنامة کامل چهار درس عمومی آزمون‌های جامع: (برنامة راهبردی قبلی را در درس‌های عمومی در نظر نگیرید.)4- مباحث  درس‌های اختصاصی دوازدهم معماری و گرافیک آزمون‌های جامع: (سؤال‌های درس‌های اختصاصی دهم و یازدهم از کل کتاب‌ها طرح خواهد شد.)تذکر: سازمان سنجش حذفیات درس‌های عمومی و اختصاصی معماری و گرافیک را با ذکر شماره صفحه یا درس اعلام نکرده است. برنامه بالا براساس حذف صفحه‌ای 20 درصد پایانی مباحث تهیه شده است.


محمدجعفر مفتاح

6/1/2023 12:42:18 PM
Menu