پنج نکته برای درس خواندن در دوران امتحانات مدرسه

اولین نکته که در امتحانات مدارس حائز اهمیت است این است که هیچ بودجه‌بندی خاصی برای درس‌ها وجود ندارد.

پنج نکته برای درس خواندن در دوران امتحانات مدرسه


اولین نکته که در امتحانات مدارس حائز اهمیت است این است که هیچ بودجه‌بندی خاصی برای درس‌ها وجود ندارد و باید تمام مباحث با جزئیات کامل خوانده شود و نباید فقط به نکته‌های کنکوری درس توجه کنید.

نکته‌ی دوم این است که تشریحی خواندن برای امتحانات تفاوت زیادی با درس خواندن برای کنکور دارد. به طور مثال باید در درس‌های عمومی بسیاری از مطالب حفظ شوند و بتوانید عبارات را با تسلط پشت سر هم بنویسید که با تستی خواندن تفاوت زیادی دارد.

نکته‌ی سوم این که لزوم برنامه‌ریزی بر پایه‌ی نقاط ضعف و قوت است. دانش‌آموزی که در آزمون‎های کانون شرکت کرده است بهتر می‌تواند درک کند کدام مبحث را در کدام درس خوب یاد نگرفته است؛ بنابراین برای خواندن این مبحث باید زمان بیش‌تری صرف کند.

نکته‌ی چهارم این است که مباحثی را که نقاط قوت خود می‌دانید باید مرور کنید و اجازه ندهید در این مباحث دچار ضعف شوید. در امتحانات مدارس توجه به جزوه‌ی معلم برای پایدار کردن نقاط قوت اهمیت بالایی دارد.

نکته‌ی پنجم این است که باید سؤالات تشریحی حل کنید و علاوه بر مرور مطالب، بازیابی کامل انجام دهید. این بازیابی در درس‌های عمومی کمک شایانی به شما خواهد کرد.