در دوران امتحانات چگونه درس بخوانم: تستی یا تشریحی؟

این شاید مهم‌ترین دغدغه‌ی شما دانش‌آموزان سال دوازدهم باشد و در این زمان، کم‌کم داریم به امتحانات نهایی نزدیک می‌شویم.

در دوران امتحانات چگونه درس بخوانم: تستی یا تشریحی؟

این شاید مهم‌ترین دغدغه‌ی شما دانش‌آموزان سال دوازدهم باشد و در این زمان، کم‌کم داریم به امتحانات نهایی نزدیک می‌شویم. در این مقاله چند روش مطالعاتی را برای شما توضیح می‌دهم.

1. روش ایده‌آل: به صورت تستی کتاب‌ها را جمع‌بندی کنید. همچنین تنوع در برنامه را به طور کامل رعایت کنید. دانش‌آموزانی که تسلط کافی بر مباحث کتاب‌های دوازدهم دارند و نسبت به مطالبی که تاکنون خوانده‌اند آمادگی ذهنی عالی دارند می‌توانند از این روش استفاده کنند.

2. روش حداکثری: در این روش بهتر است بیشتر به حل تست بپردازید و البته برای تشریحی‌خوانی هم زمان صرف کنید. همچنان باید برنامه‌ی مطالعاتی شما متنوع باشد و تک‌درس نباشد. این روش برای دانش‌آموزانی مناسب است که بر بیشتر مباحث مسلط هستند. می‌توانند مباحثی که تسلط ندارند تشریحی‌خوانی کنند و برای سایر مباحث تست کار کنند.

3. روش منطقی: در این روش، مطالعه‌ی تشریحی و تستی و متنوع در برنامه قرار می‌گیرد. شاید مطالعه‌ی توامان تستی و تشریحی همه‌ی مباحث کمی سخت باشد اما اگر با برنامه‌ریزی بتوانید این الگو را اجرا کنید از دوران امتحانات بهترین نتیجه را خواهید گرفت.

4. روش حداقلی: این روش به معنای مطالعه‌ی تشریحی بیشتر است و در صورت تسلط بر مطالب می‌توانید کمی تست هم کار کنید. در این روش می‌توانید تنوع برنامه نداشته باشید و هر روز درس امتحان بعدی را مطالعه کنید. این ساده‌ترین نوع برنامه است.

 هر دانش‌آموزی می‌تواند با توجه به سطح درسی خودش از یکی از این روش‌ها استفاده کند.