روش مطالعه‌ی پلکانی تشریحی_تستی در بازه‌ی امتحانات

در ابتدا می‌گوییم که این روش برای افرادی که در بازه‌ی امتحانات دچار وسواس مطالعه‌ی تشریحی بیشتری هستند، مفیدتر است.

روش مطالعه‌ی پلکانی تشریحی_تستی در بازه‌ی امتحانات

در ابتدا می‌گوییم که این روش برای افرادی که در بازه‌ی امتحانات دچار وسواس مطالعه‌ی تشریحی بیشتری هستند، مفیدتر است. سابقا روش مطالعه‌ی پلکانی مطالعه تشریحی درس‌ها در بازه‌ی امتحانات برای شما ارائه شده بود. امروز می‌خواهیم به آن، جدولِ تست نیز اضافه کنیم تا مطالعه در بازه‌ی امتحانات مفیدتر شود. البته توصیه می‌کنیم در بازه‌ی امتحانات با بازیابی اطلاعات مطالعه‌ی قبل از هر امتحان را انجام دهید. در روش سابق پیشنهاد می‌شد که از حدود یک هفته پیش ازشروع امتحانات، مطالعه به صورت مویرگی شروع شود تا از مطالعه‌ی تک درس در آن بازه و فشار روانی شب امتحان کاسته شود. با استفاده از همین روش برای تست هر درس نیز می‌توانید برنامه‌ریزی کنید و از فراموشی درس‌هایی که در ابتدای بازه‌ی امتحانات مطالعه کردید، جلوگیری کنید.

در این روش پیشنهاد می‌شود که مطالعه در بازه‌ی امتحانات را به صورت ترکیبی (تشریحی-تستی) انجام دهید. می‌توانید برای درس‌های عمومی که امتحان آن را می‌گذرانید، تا پایان بازه‌ی امتحانات روزانه 10 تا 15 دقیقه تست کار کنید و برای درس‌های تخصصی روزانه 15 تا 20 دقیقه حل تست تا پایان بازه‌ی امتحانات در نظر بگیرید. ضمنا هر درسی را که امتحان می‌دهید، پس از بازگشت به منزل و اندکی استراحت، یک تا یک و نیم ساعت تست همان درس را کار کنید و برای روزهای آتی، از روش پلکانی تستی بهره بگیرید.