انگیزه و انضباط داشته باشید

در ابتدا می‌خواهم به شما بگویم هر کاری را که به آن فکر می‌کنید، قادر به انجام آن هستید، حتی خیلی از کارهای دشوار را می‌توانید با تلاش به انجام برسانید.

انگیزه و انضباط داشته باشید

در ابتدا می‌خواهم به شما بگویم هر کاری را که به آن فکر می‌کنید، قادر به انجام آن هستید، حتی خیلی از کارهای دشوار را می‌توانید با تلاش به انجام برسانید، چون اگر قادر به انجام آن نبودید هرگز توانایی فکر کردن به آن را نداشتید.

می‌خواهم به شما بگویم که انگیزه داشته باشید. انگیزه شما را هر روز تشویق می‌کند تا به سمت هدف خود قدم بردارید و به شما توانایی‌های خیلی زیادی خواهد داد. انگیزه‌ی قبول شدن در رشته و دانشگاه دلخواه خودتان به شما توانایی تلاش و حرکت به سمت این هدف را خواهد داد. انگیزه دیدن خود در یک دانشگاه عالی و حتی انگیزه‌ی پوشیدن لباس پزشکی در سال‌های بعد به شما توانایی حرکت و تلاش می‌دهد.

 بعد از داشتن انگیزه شما باید انضباط داشته باشید. انضباط است که باعث می‌شود با اجرای برنامه‌های خود به طور مداوم، هر روز بیش از پیش انگیزه بگیرید. انضباط باعث می‌شود مسیر را خیلی راحت‌تر طی کنید. برای خود برنامه‌ای منظم داشته باشید. هر روز در یک زمان مشخص از خواب بیدار شوید و از شب قبل برنامه‌ی فردای خود را تنظیم و حتما یادداشت کنید. هر روز کتاب‌هایی را که قرار است مطالعه کنید در جای مشخص قرار دهید و همچنین در یک مکان مشخص و ثابت مطالعه کنید. مطمئن باشید با تکرار کارهای ساده به بهترین نتایج خواهید رسید.

مطالب مرتبط