در چه صورتی موفق خواهم شد؟

ذهنیت یعنی طرز تفکر صحیح و مشخص، چیزی است که برای موفقیت در هر کاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

در چه صورتی موفق خواهم شد؟

صرفا داشتن هدف دلیلی برای موفقیت نیست. برخی از انسان‌ها هستند که اهداف بزرگی در سر دارند، اما برای رسیدن به آن هدف هیچ تلاشی نمی‌کنند و هدفشان در حد یک حرف یا رویا باقی می‌ماند. فکر می‌کنید علت این امر از کجا نشات می‌گیرد؟

ذهنیت یعنی طرز تفکر صحیح و مشخص، چیزی است که برای موفقیت در هر کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال کسی که همیشه برای هدفش خیال‌پردازی یا بلندپروازی می‌کند در مقایسه با کسی که برای هدفش تا آخرین قدم می‌جنگد و علیرغم خستگی، دست از تلاش نمی‌کشد، چیزی جز رویاهای به واقعیت تبدیل نشده عایدش نخواهد شد .

کسی که هدفش را خیلی دوست دارد اما از شکست‌ها و فراز و فرودهای رسیدن به هدف می‌ترسد و فرار می‌کند با کسی که دائما خیال‌پردازی می‌کند تفاوتی ندارد. این مثال‌ها و هزاران مثال مشابه نشان می‌دهد که تا چه حد ذهنیت و طرز تفکر صحیح در طول مسیر اهمیت دارد و تعیین‌کننده است .

بعد از مدت‌ها کار کردن مستقیم و غیرمستقیم با دانش‌آموزان مختلف، به این نتیجه رسیدم که کسانی که همیشه روی عملکردشان تمرکز دارند و مدام خود را از منظرهای مختلف ارزیابی می‌کنند موفق‌تر هستند. این دانش‌آموزان موفق هر روز به این توجه دارند که خوب و صحیح درس بخوانند، شش دانگ حواسشان روی کتاب و تست‌ها متمرکز است، سماجتشان در مقابل مباحث یا تست‌های دشوارتر و بدقلق بالاست و برای دوری از یکنواختی در مسیر مطالعه، برای خودشان انگیزه ایجاد می‌کنند. این مساله من را قانع کرد که برای موفقیت در هر کاری باید اول ثانیه به ثانیه از عملکردمان راضی باشیم و بعد مرغ فکرمان را به سمت اهداف بزرگ‌تر و درازمدت پرواز بدهیم.

پس اول روی ذهنیت خود کار کنید و شروع به تلاش برای رسیدن به هدف کنید، چون لایق رسیدن به هدفتان هستید.

6/9/2023 5:30:31 AM
Menu