بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک خودرو

کنکور مکانیک خودرو سال 98شامل مفاهیم و شکل بود که بنده تا حد امکان آنها را تحلیل می‌کنم

بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک خودرو

بررسي تحليلي تستها توسط مهدي عادلي

فایل های ضمیمه

2/3/2023 5:00:41 PM