جزوه‌ی هوشمند، جزوه‌ی کاربردی برای دانش‌آموزان

یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد نیاز دانش‌آموزان جزوه‌ی هوشمند است.

جزوه‌ی هوشمند، جزوه‌ی کاربردی برای دانش‌آموزان

یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد نیاز دانش‌آموزان جزوه‌ی هوشمند است. بگذارید کمی در مورد این جزوه توضیح بدهم. جزوه‌ی هوشمند به زبان ساده آینه‌ایست در برابر شما، یعنی هر آن‌چه را که از ابتدایی‌ترین آزمون انجام داده‌اید مقابل شما قرار می‌دهد، البته با تاکید بر روی نقاط ضعف و شما را متوجه اشتباهاتتان می‌کند. درواقع جزوه‌ی هوشمند آینه‌ی نشان‌دهنده‌ی عملکرد شما در آزمون‌هاست.

این که وسیله‌ای باشد تا ما را از اشتباهاتمان مطلع سازد تا دوباره مرتکب آن‌ها نشویم برای دانش‌آموزان کاربرد زیادی دارد. پس این وسیله را قدر بدانید و سعی کنید نقاط ضعفتان را با کمک آن بیابید و رفع کنید. نکته‌ی جالب دیگر در مورد این کتاب می‌تواند این باشد که این کتاب کاملا شخصی‌سازی شده است، یعنی فقط متعلق به شخص شماست. فکر کنید که انگار شخصی از ابتدایی‌ترین آزمون مراقب شما بوده تا در فرصتی مناسب اشتباهات شما را گوشزد کند تا بتوانید آن‌ها را به نقاط قوت تبدیل کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )