خود را نقد کنید

در بازه‌های مشخص مثل هر سه روز یا پایان هر هفته کار خود را مانند یک منتقد نقد کنید.

خود را نقد کنید

در بازه‌های مشخص مثل هر سه روز یا پایان هر هفته کار خود را مانند یک منتقد نقد کنید تا بتوانید به موفقیت دست یابید. در موارد زیر و موارد مشابه خود را نقد کنید:

۱.آیا جمع ساعت مطالعه‌ی هر روز یا هر هفته‌‌ی شما برای دستیابی به هدفتان کافی است؟

۲. آیا برنامه‌ی درسی شما متعادل به نظر می‌رسد؟

۳.‌آیا تمرکزتان به هنگام مطالعه حداکثر است؟

۴. آیا همه‌ی ابعاد را در برنامه‌ی کاریتان‌ لحاظ کرده‌اید؟ برای مثال نسبت تستی و تشریحی بودن مطالعه‌ی شما کاملا منطقی و برنامه‌ریزی‌شده است؟

5. آیا با اراده‌ و انگیزه برنامه‌ریزی خود‌ را دنبال می‌کنید؟

پیشنهاد می‌کنم نقد خود را به کمک دفتر برنامه‌ریزی انجام دهید تا بتوانید به طور مستند به سوالات خود پاسخ دهید و بهترین نتیجه را از این نقد به دست آورید .‌

6/2/2023 6:36:54 PM
Menu