جعبه‌ابزارکارنامه، جعبه‌ای برای بررسی عملکرد شما

چطور باید این شناخت را به دست آوریم؟ این شناخت تنها با آزمون دادن و استفاده از جعبه‌ابزارکارنامه به دست می‌آید.

جعبه‌ابزارکارنامه، جعبه‌ای برای بررسی عملکرد شما

زمانی که در یک آزمون شرکت می‌کنید مجموعه‌ای از کارنامه‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد که در واقع این کارنامه‌ها همان نحوه‌ی عملکرد شما در طی مسیر درس خواندنتان است و با استفاده از آن می‌توانید در طی یک پروژه، شخصیت آموزشی خودتان را بشناسید و درصدد اصلاح ایرادات آن باشید.

چطور باید این شناخت را به دست آوریم؟

این شناخت تنها با آزمون دادن و استفاده از جعبه‌ابزارکارنامه به دست می‌آید. به این صورت که 6 نوع کارنامه‌ در صفحه‌ی شخصیتان تعبیه شده است که اولین کارنامه عصر جمعه‌ی آزمون در اختیارتان قرار می‌گیرد و همان کارنامه‌ی اصلی آزمون است. کارنامه‌ی اصلی چطور به ما کمک می‌کند؟ در استفاده از آن باید در پی این مسئله باشیم که آیا نمـــره‌ای که در هـر درس گرفتــه‌ام با تلاش و ساعت‌های مطالعه‌ام در آن درس هماهنگ است یا نه؟

دومین کارنامه، کارنامه‌ی اشتباهات آزمون است که با بررسی این کارنامه و مرور سؤالات اشتباه سعیتان را بر این می‌گذارید که یادگیری ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید. دائم این نکته را با خود تکرار کنید که دیگر این اشتباهات تکرار نمی‌شوند.

کارنامه‌ی سوم هدف‌گذاری نام دارد. با توجه به این کارنامه به راحتی می‌توانید برنامه‌ریزی کنید و برای آزمون بعد چند از ده خود را در هر درس تعیین کنید. کارنامه‌ی بازیابی چهارمین کارنامه و موثرترین کارنامه در روند پیشرفت شماست. در این کارنامه جزئیات تمام درس‌ها با طبقه‌بندی سؤالات در سه سطح صحیح، غلط و نزده مشخص می‌شود. کارنامه‌ی پروژه‌ای و 5نوع‌درس که تقسیم‌بندی درس‌ها را به صورت نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، تلنگری، نوسانی و چالشی ارائه می‌کند و به آسانی با کمک آن می‌توانید روش‌های درسی خود را در نقاط قوت خود، به سایر درس‌ها تعمیم دهید و رفته‌رفته درس‌های ضعیف را به درس‌های قوی و در سطح تسلط تبدیل کنید.

بعد از شناسایی درس‌هایی که نقاط قوت و ضعفتان هستند به سراغ مباحث آن درس‌ها و استفاده از ششمین کارنامه یعنی کارنامه‌ی مبحثی می‌رویم و تسلط خود در هر مبحث را می‌سنجیم. با این کار می‌توانید در ایستگاه‌های جبرانی و آزمون‌های جمع‌بندی و جامع، برنامه‌ی دقیق‌تری برای خودتان تنظیم کنید.

6/9/2023 4:07:13 AM
Menu