محمد مهدی روزبهانی : بررسی گفتار دوم فصل 7 زیست شناسی 2

بررسی کامل گفتار دوم فصل تولید مثل زیست شناسی یازدهم - محمد مهدی روزبهانی

محمد مهدی روزبهانی : بررسی گفتار دوم فصل 7 زیست شناسی 2

با سلام خداقوت

در فایل های ضمیمه شده، گفتار دوم فصل تولید مثل زیست شناسی یازدهم به صورت کامل تدریس شده است. در زیر هم چند خلاصه درس قرار داده شده است که برخی از مطالب آن، از کتاب زیست شما حذف شده است؛ اگر فرصت داشتید و یا علاقه داشتید بررسی کنید و قاعدتا از این جداول امکان طرح سوال مستقیم وجود ندارد، اما می تواند به صورت استنباطی مطرح شود.


محمد مهدی روزبهانی
مدرس : محمد مهدی روزبهانی