بازخوردها باعث ایجاد تعادل می‌شوند

دانش، کاربرد و مهارت، مراحلی هستند که باعث می‌شوند ما بتوانیم به سوالات یک مبحث پاسخ صحیح بدهیم، اما چگونه بدانیم که آیا توانستیم تمام این مراحل را به طور کامل سپری کنیم یا خیر؟

بازخوردها باعث ایجاد تعادل می‌شوند

دانش، کاربرد و مهارت، مراحلی هستند که باعث می‌شوند ما بتوانیم به سوالات یک مبحث پاسخ صحیح بدهیم، اما چگونه بدانیم که آیا توانستیم تمام این مراحل را به طور کامل سپری کنیم یا خیر؟

بازخورد بیرونی و بازخورد درونی به ما کمک می‌کنند تا درک صحیحی از اعمال خود داشته باشیم و همچنین بازخورد جزء اساسی و اصلی یادگیری است. بازخورد یعنی نتیجه‌ی تلاش خود را ببینیم و قسمت‌های کامل و ناقص مباحث مطالعه شده را بشناسیم.

بازخورد درونی یعنی خودمان پس از پایان مطالعه و حل تست، به صورت روزانه به یادگیری خود رنگ دهیم و سپس یک پیمانه تست از کتاب آبی را حل کنیم، رنگ ارزیابی ضمنی را با نتیجه‌ی پاسخ‌دهی به پیمانه مقایسه کنیم و تشخیص دهیم که در کدام مرحله هستیم. بازخورد درونی به صورت روزانه، هفتگی و جمع‌بندی در یک یا دو روز قبل از آزمون باید انجام شود تا تشخیص دهیم در روز آزمون به سراغ کدام بخش‌ها برویم‌، اولویت پاسخ‌گویی با کدام نوع سوالات باشد‌، سوالات وقت‌گیر را بشناسیم و ...

مهم‌ترین کار کانون در طول این سال‌ها ارائه‌ی بازخورد بیرونی در کم‌ترین زمان ممکن به دانش‌آموزان بوده است. هر دانش‌آموز با داشتن انواع کارنامه، تشخیص صحیحی از دانش، کاربرد و مهارت استفاده از دانشِ خود به دست می‌آورد و با توجه به عملکرد دو هفته‌ای خود و نتایج آزمون، برنامه‌ی صحیحی برای دو هفته‌ی بعدش می‌ریزد.

اگر بازخورد دقیق‌تری از عملکردمان داشته باشیم روند مطالعه‌ی بهتری خواهیم داشت و قاعدتا به سراغ مباحثی که بعد از بازخورد تشخیص دادیم نیاز به تمرین بیشتر داریم خواهیم رفت و تعادل مطالعاتی کسب خواهیم کرد. در آزمون‌ها داشتن تعادل کمک می‌کند که نتایج بهتری به دست بیاوریم. پس با داشتن بازخورد منظم، قدرت تشخیص بالایی خواهیم داشت، مباحثی را که نیاز به مهارت بیش‌تر دارد خواهیم شناخت و برای تقویت آن‌ها تلاش خواهیم کرد.

5/30/2023 3:38:10 PM
Menu