فرا شناخت یعنی مدیریت تفکر

فراشناخت یعنی مدیریت تفکر. به طور دقیق‌تر فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره‌ی چگونگی یادگیری خودش.

فرا شناخت یعنی مدیریت تفکر

فراشناخت یعنی مدیریت تفکر. به طور دقیق‌تر فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره‌ی چگونگی یادگیری خودش. مهم‌ترین امتیاز دانش فراشناخت این است که یادگیرنده را قادر می‌سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و نقاط قوت و ضعفش را تشخیص دهد.

دانش‌آموزان در نیم‌سال اول درس خواندن، تست زدن، انواع منابع آموزشی و آزمون دادن را تجربه کرده‌اند. برای نیم‌سال دوم دو حالت بیش‌تر ندارند: حالت اول این است که دانش‌آموز بعد از گذراندن نیم‌سال اول متوجه می‌شود که مسیر را اشتباه آمده و در نیم‌سال دوم باید آن را اصلاح کند. درواقع نیم‌سال دوم بهترین فرصت برای اصلاح و بهبود است. حالت دوم این است که اگر مسیر را درست آمده باشد همان مسیر را در ادامه خواهد داد. اشتباه بودن یا نبودن مسیر به مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان بازمی‌گردد. در روزهای مانده به کنکور فرصت برای جبران دارید. البته استفاده از فرصت‌های پیش رو به فراشناخت نیاز دارد.

6/2/2023 6:12:00 PM
Menu