از خودت چه انتظاری داری؟

حالا که در نیم‌سال دوم، شناخت و فراشناخت شما از برنامه‌ی راهبردی، برنامه‌ی شخصی، کارنامه‌های مدرسه و کانون، منابع مطالعاتی و روش‌های مطالعه‌ی هر درس کامل‌تر شده، زمان خوبی است تا به این سوال فکر کنید.

از خودت چه انتظاری داری؟

آیا انتظاراتی که از خودتان دارید منطقی هستند؟ حالا که در نیم‌سال دوم، شناخت و فراشناخت شما از برنامه‌ی راهبردی، برنامه‌ی شخصی، کارنامه‌های مدرسه و کانون، منابع مطالعاتی و روش‌های مطالعه‌ی هر درس کامل‌تر شده، زمان خوبی است تا به این سوال فکر کنید.

آن‌چه که باید بدانیم این است که "انتظارات" به خودی خود برای هیچ‌کس قابل لمس و تجربه نیستند، اما اثرات آن‌ها بسیار واقعی هستند. به بیان دیگر انتظارات شما می‌توانند واقعیت را هم تغییر دهند. پس با احتیاط و واقع‌بینی با انتظاراتتان روبه‌رو شوید و هیچ‌گاه سعی نکنید آن‌ها را نادیده بگیرید تا واقعیت بهتری در انتظار شما باشد.

در نیم‌سال دوم انتظاراتتان را از خودتان بالاتر ببرید. این کار باعث افزایش انگیزه در روند مطالعات و اجرای برنامه‌ریزی‌هایتان می‌شود. افزایش انگیزه به طور شگفت‌آوری تمرکزتان را هم بالا خواهد برد.

برعکس این قضیه هم وجود دارد. مثلا در مورد مطالبی که به آن‌ها تسلط ندارید "انتظارات" پایین‌تری داشته باشید. درواقع بهترین راه برای جلوگیری از غافلگیری‌های ناخوشایند، پیش‌بینی کردن آن‌هاست. تکرار می‌کنم با احتیاط بیش‌تری با انتظاراتتان روبه‌رو شوید، ولی هیچ‌گاه آن‌ها را نادیده نگیرید.

انتظارات شما واقعیت را تغییر می‌دهد.

6/5/2023 10:02:28 AM
Menu