خودبرنامه‌ریزی

داشتن یک برنامه‌ی منظم مطالعاتی، دغدغه‌ی همه‌ی ماست و چه خوب است که به برنامه عادت داشته باشیم و به صورت خودکار و خودبه‌خودی بابرنامه زندگی کنیم. برای خودبرنامه‌ریزی باید به کارهای زیر عادت کنیم.

خودبرنامه‌ریزی

داشتن یک برنامه‌ی منظم مطالعاتی، دغدغه‌ی همه‌ی ماست و چه خوب است که به برنامه عادت داشته باشیم و به صورت خودکار و خودبه‌خودی بابرنامه زندگی کنیم. برای خودبرنامه‌ریزی باید به کارهای زیر عادت کنیم.   

1. به مدت یک الی دو هفته همه‌ی کارهای روزانه‌ی خود را با ساعت انجام آن‌ها بنویسید تا بدانید در چه وضعیتی هستید. با این کار از عادت‌های خود خبر دارید و می‌دانید به طور میانگین چند ساعت در روز درس می‌خوانید و چه‌قدر از وقت خود را به کارهای دیگر اختصاص می‌دهید. اگر دفتر برنامه‌ریزی را پر می‌کنید می‌توانید از مرحله‌ی بعدی شروع کنید.

2. بلندپروازی نکنید. هدف اصلی را مشخص کنید.

3. حالا برنامه‌ی خود را به صورت هفتگی تنظیم کنید. درس‌های مدرسه و برنامه‌ی راهبردی را مبنای اولیه‌ی اولویت‌ها در برنامه در نظر بگیرید.

4. هر شب قبل از خواب، برنامه‌ی روز را بررسی کنید. برنامه‌ی فردا را مرور کرده و در صورت نیاز اصلاح کنید.

5. صبح‌ها پس از بیدار شدن برنامه‌ی روزانه را مرور کنید.

6. تاریخچه‌ی اجرای برنامه را در روز و به صورت لحظه‌ای ثبت کنید.

7. درس هر روز را در همان روز بخوانید (روزخوانی) و درس فردا را مرور کنید (پیش‌خوانی).

8. هر روز چند درس (سه الی چهار درس به صورت ترکیب عمومی و اختصاصی) بخوانید (آمیخته‌خوانی).

9. بین درس‌ها به خود استراحت بدهید.

10. ساعات خواب در شبانه‌روز نباید کم‌تر از ۶ ساعت و بیش‌تر از ۸ ساعت باشد.

11. اگر برخی کارها را نیمه‌تمام می‌گذارید یا به روز بعد موکول می‌کنید باید از خود بپرسید چرا این کار در برنامه قرار داده‌اید و چه ارزشی برای‌تان دارد. نباید بیش‌تر از سه روز، کاری را به تأخیر بیندازید.

12. پدر، مادر و پشتیبان منتظرند. کافی است مشورت بگیرید. بهترین راهنمایی را دریافت خواهید کرد.

13. به خود و توانایی‌های‌تان ایمان داشته باشید. مطمئنم کاری نیست که نتوانید انجامش دهید، ولی یادتان باشدبرای کارهای بزرگ باید زمان اختصاص دهید و همت بالا داشته باشید.

5/30/2023 11:07:18 AM
Menu