چگونگی حفظ کردن یک متن بلند

در هر رشته‌ای که مشغول درس خواندن هستید حتماً موقعیتی پیش می‌آید که مجبور می‌شوید یک متن بلند را در مدت‌زمان کوتاه حفظ کنید.

چگونگی حفظ کردن یک متن بلند

در هر رشته‌ای که مشغول درس خواندن هستید حتماً موقعیتی پیش می‌آید که مجبور می‌شوید یک متن بلند را در مدت‌زمان کوتاه حفظ کنید. ظاهراً غیر ممکن به نظر می‌رسد؛ اما در چنین موقعیتی بهتر است به جای این‌که ناامید و مضطرب شوید این کار را از روش درست آن انجام دهید تا موفق شوید.

قبل از این‌که حفظ کردن متن را آغاز کنید، دو یا سه بار آن را از اول تا آخر بخوانید. انجام این کار زیاد طول نمی‌کشد و به شما کمک می‌کند که با الگو و جریان متنی که قرار است حفظ کنید کاملاً آشنا شوید.

متن بلند خود را به چند قسمت تقسیم کنید. یکباره حفظ کردن یک متن بلند تقریباً غیر ممکن است؛ بنابراین متن را به بخش‌های کوچک تقسیم کنید و این قسمت‌ها را یک به یک حفظ کنید.

برای این‌که متن را راحت‌تر حفظ کنید آن را با صدای بلند بخوانید؛ زیرا در این صورت، اطلاعات را هم از طریق گوش و هم از طریق چشم وارد مغزتان می‌کنید.

همین طور که پیش می‌روید و قسمت به قسمت متن را حفظ می‌کنید، قسمت‌های قبلی را حتماً مرور کنید. تکرار کردن قسمت‌های حفظ‌شده با صدای بلند بسیار مفید است و کار را برای شما آسان‌تر می‌کند.

6/2/2023 6:18:05 PM
Menu