کتاب توسعه‌ی برنامه‌سازی پایگاه داده

این درسْ سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه‌ی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه در پایه یازدهم تألیف شده است.

کتاب توسعه‌ی برنامه‌سازی پایگاه داده

پایه‌ی یازدهم رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه

کتاب توسعه‌ی برنامه‌سازی پایگاه داده

این درسْ سومین درس شایستگي‌هاي فني و کارگاهي است که ویژه‌ی رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه در پایه یازدهم تألیف شده است.

کتاب درسي توسعه‌ی برنامه‌سازی و پایگاه داده شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله‌ی کاري تشکیل شده است. مباحث اصلی که در این کتاب یاد می‌گیرید، به شرح زیر است:

پیاده‌سازی پایگاه داده: ابتدا با مفهوم پایگاه داده و اجزای آن آشنا می‌شوید. سپس به روش‌های ایجاد پایگاه داده اشاره شده است و در ادامه، توسعه‌ی پایگاه داده را یاد می‌گیرید.

مدیریت مجموعه داده: مفهوم حلقه‌ی تکرار و آرایه را یاد می‌گیرید و در ادامه، به کاربرد آرایه و روش‌های جست‌وجو و مرتب‌سازی داده‌ها پرداخته است.

طراحی واسط گرافیکی: ابتدا ایجاد واسط گرافیکی کاربر آموزش داده شده و در ادامه، کار با کنترل‌های پیشرفته در محیط برنامه‌سازی شرح داده شده است.

توسعه‌ی واسط گرافیکی: ابتدا کار با ماوس و منوها در محیط برنامه‌سازی آموزش داده شده و در ادامه، کار با صفحه‌کلید و کلاس‌های آماده را یاد می‌گیرید.

مدیریت پایگاه داده: ابتدا کار با پرونده‌ها و پوشه‌ها در برنامه‌سازی بررسی شده و سپس روش ارتباط با پایگاه داده با محیط برنامه‌سازی شرح داده شده است.

منبع :

3/25/2023 3:01:28 PM