آزمون‌های کانون، بازی دومینو

همه‌ی ما حداقل یک‌بار دومینو بازی کرده‌ایم یا روش کار آن را دیده‌ایم.

آزمون‌های کانون، بازی دومینو

همه‌ی ما حداقل یک‌بار دومینو بازی کرده‌ایم یا روش کار آن را دیده‌ایم. قطعات دومینو پشت سر هم چیده می‌شوند و فاصله‌ی هر قطعه با قطعات قبلی و بعدی طوری خواهد بود که پیوستگی مورد نیاز برای انجام صحیح الگو حاصل گردد. اگر یکی از قطعات حذف شود بازی پایان می‌پذیرد یا ادامه‌ی آن بسیار سخت می‌شود.

آزمون‌های کانون نیز زنجیره‌ای از مباحث را مانند بازی دومینو به هم وصل می‌کنند که در نهایت ما را به سرانجام مورد نظر می‌رسانند. غیبت کردن حتی در یکی از آن‌ها باعث گسستگی می‌شود و ما نمی‌توانیم شناخت کافی را از نتیجه‌ی مطالعه‌ی دو هفته‌ی خود به دست آوریم. پس اولین مشکل ناشی از غیبت در آزمون‌ها، عدم ارزیابی است و آزمون‌های کانون Assessment over learning است، یعنی شما قبل از امتحان (مطالعه طبق برنامه راهبردی)، در حین امتحان (مدیریت آزمون و طبقه‌بندی مباحث مطالعه شده در جلسه‌ی آزمون) و بعد از امتحان (ارزیابی و تجزیه و تحلیل آزمون و همچنین برنامه‌ریزی برای دو هفته‌ی بعد بر اساس نتایج و فعالیت‌های انجام شده قبل و حین آزمون) یاد می‌گیرید.

 با غیبت در آزمون‌های کانون مرحله‌های حین آزمون و بعد از آزمون برای یادگیری را از دست خواهید داد. توصیه‌ی اکید ما به شما این است که در هیچ آزمونی غیبت نکنید، حتی اگر به برنامه‌ی آزمون نرسیدید باز هم با شرکت در آزمون قسمت‌های مطالعه شده‌ی خود را محک بزنید و میزان یادگیری خود را از مباحث مطالعه شده بدانید. ایمان داشته باشید که در آزمون‌هایی که ایستگاه جبرانی است می‌توانید چالش‌ها و مشکلات خود را رفع کنید.

6/1/2023 5:16:24 AM
Menu