متمرکز شدن پذیرش رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد توسط سازمان سنجش

بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 98/09/30 تشکیل و اهم مصوبات شورای مذکور به قرار ذیل می‌باشد:

متمرکز شدن پذیرش رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد توسط سازمان سنجش

 بیست و دومین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در تاریخ  98/09/30 تشکیل و اهم مصوبات شورای مذکور به قرار ذیل می باشد:


از آزمون سراسری سال 1399 به بعد، پذیرش 4 رشته پرمتقاضی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت متمركز و هم‌زمان با پذیرش دوره‌هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌هاي دولتي با انتخاب رشته متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام می‌شود و کدرشته‌محل‌های دارای مجوز آن دانشگاه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون سراسري درج خواهد شد.


در سال 1399 همانند سال 1398، ثبت‌نام و گزينش رشته‌هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري به‌صورت مجزا از پذيرش با آزمون، انجام می‌شود؛ ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان در دانشگاه براي تمامي زيرنظام‌ها ازجمله دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس برنامه زماني هماهنگ، هم‌زمان با‌هم انجام خواهد شد.

منبع :

مطالب مرتبط

2/3/2023 6:08:59 PM