عمومی‌ها در نیمه‌ی مربیان اهمیت بیش‌تری دارند

مطالعه‌ی هدف‌دار درس‌های عمومی به معنای تداوم تلاش و توجه به آن‌ها در نیم‌سال دوم است.

عمومی‌ها در نیمه‌ی مربیان اهمیت بیش‌تری دارند

مطالعه‌ی هدف‌دار درس‌های عمومی به معنای تداوم تلاش و توجه به آن‌ها در نیم‌سال دوم است. فرض کنید در زمین فوتبال هستید و نیمه‌ی اول را با پیروزی یا تساوی به پایان رسانده‌اید، پس مهم‌ترین کار در نیمه‌ی دوم حفظ نتیجه است و این کار دفاع قوی می‌طلبد. هرچه به دقایق پایانی نزدیک‌تر می‌شویم نقش مدافعین پررنگ‌تر خواهد شد. درس‌های عمومی همان مدافعین قوی هستند که با توجه به آن‌ها می‌توان نتیجه‌ی مطلوب را کسب کرد. در عین حال غفلت از این درس‌ها در نیم‌سال دوم باعث هدر رفتن یا کم‌رنگ شدن تلاش‌های نیم‌سال اول می‌شود.

در صورتی که در نیم‌سال اول درس‌های عمومی را به اندازه‌ی کافی مطالعه نکرده‌اید و منتظر زمان مناسب هستید، بدون شک نیم‌سال دوم مناسب‌ترین زمان برای جبران است و این چالش مهم را در نیم‌سال دوم به سرانجام برسانید. چون تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی یکی از شروط اصلی موفقیت در کنکور است.

5/30/2023 2:25:38 PM
Menu