نیم‌سال دوم را هدفمندتر بسازیم

دانش‌آموزان عزیز، با توجه به شرکت در امتحانات نیم‌سال اول و دو آزمون جمع‌بندی طبیعتا متوجه نقاط قوت و چالشی خود شده‌اید.

نیم‌سال دوم را هدفمندتر بسازیم

دانش‌آموزان عزیز، با توجه به شرکت در امتحانات نیم‌سال اول و دو آزمون جمع‌بندی طبیعتا متوجه نقاط قوت و چالشی خود شده‌اید. کنکور یک مسابقه شبیه دوی ماراتن است. در دوی ماراتن شرکت‌کننده طوری برنامه‌ریزی می‌کند که برای رسیدن به انتهای مسیر بتواند توانایی جسمی، فکری و روحی-روانی خود را حفظ کند. در دوی ماراتن شکستن رکورد وجود ندارد و هر مسابقه با مسابقه‌ی دیگر در شرایط متفاوتی برگزار می‌شود و در برنده شدن، شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی مثلارتفاع،دماورطوبت هوا، وزش باد، جنس وشیبجاده اهمیت زیادی دارند. شاید از وجه‌های مشترک این مسابقه بتوان به مسافت مسابقه اشاره کرد. کنکور نیز شرایطی مشابه دوی ماراتن دارد.

وجوه مشترک کنکور میان دانش‌آموزان این است که هر سال منابع مشترک رسمی و ساعت اختصاص داده شده در روز کنکور برای پاسخ‌گویی به سوالات مشترک است و سختی و آسانی سوالات برای هر دانش‌آموز باتوجه به سطح درسی او، سطح علمی شرکت‌کنندگان و ... متفاوت است.

پس با این شرایط نیم‌سال دوم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا عملکرد نیم‌سال اول خود را با نتایج کسب کرده در امتحانات جمع‌بندی کانون و امتحانات مدرسه در دست داریم، شناخت نسبی از سطح آموزشی در درس‌های مختلف نسبت به خود داریم، توانایی مطالعه‌ی روزانه‌ی خود را می‌دانیم و نظم ذهنی بهتری نسبت به نیم‌سال اول داریم.

 اگر برنامه‌ریزی منظمی داشته باشیم و کل مسیر تا کنکور را طبق برنامه‌ی راهبردی بشناسیم و پیش برویم و ایستگاه‌های جبرانی، آزمون‌های جامع، پیشروی‌ها و دوره‌ها را بدانیم، حتی اگر در نیم‌سال اول از عملکردمان رضایت نداشته باشیم باز هم می‌توانیم با تلاشمان به هدف و انتهای مسیر برسیم. فرصت مطالعه‌ی همه‌ی مباحث برای تکمیل و کسب نتیجه‌ی مطلوب در برنامه‌ی راهبردی گنجانده شده است.

5/30/2023 3:06:45 PM
Menu