کتاب در نقاشی دانش‌آموزان

در تصاویر زیر نقاشی‌های چاپ شده‌ی بچه‌ها در مجله آزمون 419 را می‌بینیم.

کتاب در نقاشی دانش‌آموزان

آیسا آقاقلی‌زاده، ششم دبستان از مراغه

ارشیا کبریتی، ششم دبستان از مهاباد

سیده‌پارمیدا حسینی از چمستان

تارا کریمی‌مقدم از چمستان

الین حسنیانی، پنجم دبستان از مهاباد

منبع :

3/25/2023 2:39:04 PM