حیوان شناسی_لاکپشت(قسمت سوم)

لاک‌پشت‌ها از نوع خزندگان هستند. آن‌ها لاک بسیار محکمی دارند که از آن‌ها مانند سپر محافظت می‌کند. وقتی لاک‌پشت‌ها احساس خطر می‌کنند یا به آن‌ها حمله می‌شود، سر خود را درون لاک‌شان فرومی‌برند.

حیوان شناسی_لاکپشت(قسمت سوم)


لاک‌پشت

 

لاک‌پشت‌ها از نوع خزندگان هستند. آن‌ها لاک بسیار محکمی دارند که از آن‌ها مانند سپر محافظت می‌کند. وقتی لاک‌پشت‌ها احساس خطر می‌کنند یا به آن‌ها حمله می‌شود، سر خود را درون لاک‌شان فرومی‌برند. گفته می‌شود که از 215میلیون سال پیش لاک‌پشت‌ها وجود داشته‌اند. بزرگ‌ترین لاک‌پشت، لاک‌پشت دریایی سیاه است که حدود 900 کیلوگرم وزن دارد.

 

مانند تمام خزندگان آن‌ها هم خونسرد هستند. لاک‌پشت‌ها تخم‌گذاری می‌کنند و دمای هوا به رشد تخم‌های برخی گونه‌های آن‌ها و جنسیت‌شان کمک می‌کند. مثلا هوای سرد به رشد جنس نر و هوای گرم به رشد جنس ماده کمک می‌کند. برخی از لاک‌پشت‌ها در ماسه تخم می‌گذارند. وقتی آن‌ها از تخم‌شان بیرون می‌آیند خودشان راه دریا را پیدا می‌کنند. لاک‌پشت‌ها بسیار آرام حرکت می‌کنند چون لاک روی پشت‌شان سنگین است. بیش‌تر گونه‌های لاک‌پشت‌ها از بین رفته‌اند.

6/3/2023 4:46:51 AM
Menu