محمدجواد یارعلی دارانی، دانش‌آموز برتر تجربی در یک نگاه

اولین بار نام محمدجواد یارعلی دارانی در کدام مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: شماره‌ی 30 مجله‌ی سرای دانش - تاریخ 20 مهر 1397

محمدجواد یارعلی دارانی، دانش‌آموز برتر تجربی در یک نگاه

آشنایی با دانش‌آموزان برتر کانون در کنکور 1398

محمدجواد یارعلی دارانی، دانش‌آموز برتر تجربی در یک نگاه

نام شهر:  داران (استان اصفهان)

نام مدرسه: نیکان

تحصیلات و شغل پدر: فوق لیسانس - فرهنگی

تحصیلات و شغل مادر: لیسانس - فرهنگی

سال‌های حضور در کانون: یازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال

تعداد کل آزمون‌ها: 46 آزمون

میانگین تراز: 7954

چند بار نام ایشان در مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: 18 بار

اولین بار نام محمدجواد یارعلی دارانی در کدام مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: شماره‌ی 30 مجله‌ی سرای دانش - تاریخ 20 مهر  1397


صفحه‌ی شخصی  محمدجواد یارعلی دارانی در سایت کانون

محمدجواد یارعلی دارانی، دانش‌آموز برتر تجربی در یک نگاه


6/1/2023 11:44:31 AM
Menu